Wij maken voor u gratis een vergelijking en analyse van de markt. In tegenstelling tot spaarformules gaat het hier over premies in functie van leeftijd, beroep, looptijd, wachttijd, risico,… Deze verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. 

Voorbeeld van een offerte en bijkomende documentatie

Verzekeren

Overlijdensdekking grote kapitalen speciaal tarief
Baloise Insurance heeft een tarief gebaseerd op ervaringstafels.
Dit impliceert dat Baloise steeds een extra gunstig tarief biedt.

Tussen 25.000 euro en 49.999,99 euro: onderscheid tussen roker en niet-roker.
Tussen 50.000 euro en 124.999,99 euro: bijkomend onderscheid mits goede BMI.
Vanaf 125.000 euro: bijkomend onderscheid gunstige meting bloeddruk en cholesterolgehalte.
Ongevalsdekking bij overlijden
Kan voor alle ongevallen, maar ook enkel voor verkeersongevallen indien gewenst.
Overlijdensdekking erfbelasting/successierechtenverzekering
Mogelijk
Opties
Maximum leeftijd bij aanvang verzekering: 64 jaar
Maximum eindleeftijd verzekerde: 80 jaar
Minimale looptijd van 1 jaar.

Er kan gewerkt worden met constante periodieke premies, risicopremies of een eenmalige koopsom.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy
    Afspraak maken