Zelfstandige en/of ondernemer: vraag dan om uw gratis analyse

Als zelfstandige/ondernemer, je ooit over het volgende nagedacht :

 • Een aanvullend pensioen opzetten dat voordelig is en gefinancierd wordt door uw onderneming?
 • Financiële bescherming binnen jouw bedrijf garanderen en jouw omzet veiligstellen in geval van ziekte of ongeval?
 • De terugbetaling van jouw leningen verzekeren, investeringen in de onderneming afdekken en jouw naasten beschermen in geval van overlijden?
 • Jouw inkomen fiscaal optimaliseren via een pensioenspaarplan ?
 • Zoveel vragen die de MySavings-experts beantwoorden in een gepersonaliseerde analyse van JOUW situatie.

Het doel van de analsye is: een inventarisatie, een samenvatting van de huidige situatie en het bespreken van jouw verwachtingen en jouw behoeften.

Het bevat een analyse:

 • Een aanvullend pensioen opzetten dat voordelig is en gefinancierd wordt door uw onderneming?
 • Financiële bescherming binnen jouw bedrijf garanderen en jouw omzet veiligstellen in geval van ziekte of ongeval?
 • De terugbetaling van jouw leningen verzekeren, investeringen in de onderneming afdekken en jouw naasten beschermen in geval van overlijden?
 • Jouw inkomen fiscaal optimaliseren via een pensioenspaarplan ?

Zoveel vragen die de MySavings-experts beantwoorden in een gepersonaliseerde analyse van JOUW situatie.

Gratis Analyse

Wil je verder gaan?

MySavings biedt een betaalde analyse die volgt op de gratis analyse. Het bestaat uit de opstelling van een gepersonaliseerd renteplan dat gekoppeld is aan jouw beroepsinkomen, alsook uit een analyse van alle levensverzekeringspolissen met het oog op een fiscale en financiële optimalisatie.

Betalende analyse (op vraag van klant) bestaat uit de realisatie van zowel een volledig pensioenplan als een renteplan. Het kost 300 euro + BTW (via factuur). Deze analyse omvat :

 • De creatie van een digitale kluis met :
 • De analyse van al uw producten
 • Een balans en een overzicht van jouw aanvullend pensioen (pensioensparen, VAPZ, IPT, groepsverzekering…)
 • Een marktanalyse
 • Een volledige samenvatting van uw huidige en toekomstige situatie:
 • Een alternatief voorstel, als dat nodig is
 • Een raming van de kapitaalvereisten die moeten worden bereikt voor een sereen pensioen
 • Voorgestelde terugbetaling van studiejaren, indien van toepassing.
 • Samen bekijken en bespreken van de informatie beschikbaar via mypension.be, eventueel uit te breiden met myminfin.be
 •  …

Betaalde Analyse

vander haeghen inssurance
allianz logo
axa assurance logo
baloise insurance company
nn assurance
ergo life assurance logo
vivium logo
bnp paribas logo
athora-assurance-logo
ag assurance logo
credimo assurance logo
dkv logo
one life logo
private insurer
Amma assurance
afi esca assurance