Via AG Top Multilife kan belegd worden in een ruime waaier van beleggingsfondsen die door AG zelf beheerd worden.

AG Top Rendement geeft de mogelijkheid om te combineren tussen tak 21 (gegarandeerd kapitaal en vast rendement, verhoogd met mogelijke winstdeelname) en tak 23 beleggingsfondsen met potentieel hoger rendement, maar geen garantie op uw inleg.

Taux minimum garanti branche 21 (taux fixe)

2,00% *

Rendement moyen total sur 5 ans (taux fixe)

1,80% *

Frais d'entrée via MySavings (les plus bas du marché)

0,50%

Consultez les informations précontractuelles ici

Tout client non professionnel est tenu de prendre connaissance des documents d'informations clés avant d'acheter, de souscrire, d'adhérer, d'accepter, de signer ou d'ouvrir ce produit financier.

Consultez la dernière version des documents d'information spécifiques (DIS), y compris les scénarios de rendement des fonds communs de placement sous-jacents de la branche 23, sur le site Web de la compagnie d'assurance.

Rendement

Taux minimum garanti branche 21 (taux fixe)
2,00% *
Rendement total année dernière participation bénéficiaire comprise (taux fixe)
1,80% *
Rendement moyen total sur 5 ans (taux fixe)
1,80% *
Détails concernant le rendement moyen des 5 dernières années
Nieuw product sinds 2020 / 1,6% indien contract onderschreven vóór september 2020
Durée de la garantie
Tot einddatum contract
Conditions pour l'octroi de la participation bénéficiaire
Geen
* La participation bénéficiaire dépend d’une décision discrétionaire de l'assureur, cette participation aux bénéfices n'est pas garantie et peut changer chaque année.

Frais

Frais d'entrée maximums
(frais uniques à chaque paiement de prime)
6,50%
Frais d'entrée via MySavings (les plus bas du marché)
(il n’y pas de frais d'entrée supplémentaires en plus des coûts de la compagnie d’assurance)
0,50%
Frais de gestion
(frais annuels réglés sur la valeur totale de votre assurance-placement)
0%
Frais de sortie
Geen vanaf 60 jaar, zoniet 1 % vermenigvuldigd met de nog te verstrijken duur van het contract, uitgedrukt in jaren en maanden, met een maximum van 5 % en waarbij elke maand telt voor 1/12de

Versements

Premier versement
35 euro
Versements complémentaires
35 euro
Protection des dépôts

Het gedeelte tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onde

Caractéristiques additionnelles

Combinaison avec branche 23
Enkel voor het gedeelte winstdeelname
Garantie de capital
Ja, voor het gedeelte tak 21
Garanties complémentaires

Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij totale en blijvendeinvaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval.Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke, tijdelijke of permanentearbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde.

Maison de gestion et nom du fonds

Via een Top Multilife kan belegd worden in volgende ruime waaier van beleggingsfondsen:

Strategische fondsen (Vaste spreading activaklasse):

  • AG Life Stability: 75% obligaties – 25% aandelen, wereldwijd, beheerskost van 1,81%
  • AG Life Balanced: 50% obligaties – 50% aandelen, wereldwijd, beheerskost van1,90%
  • AG Life Growth: 25% obligaties – 75% aandelen, wereldwijd, beheerskost van1,99%

Tactische fondsen [Spreiding activaklasse: aanpasbaar in functie van marktomstandigheden (binnen bepaalde grenzen)]:

  • AG Life Neutral Portfolio: Combinatie van verschillende fondsen (aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen, cash), neutraal profiel, beheerskost van1,92%
  • AG Life Dynamic Portfolio: Combinatie van verschillende fondsen (aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen, cash), dynamisch profiel, beheerskost van 2,01%

Beleggingsdoelstelling: De fondsen beogen een potentieel aantrekkelijk rendement te bereiken.

Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de gekozen beleggingsfondsen (tak 23). Het geïnvesteerd bedrag kan schommelen gedurende de tijd.
Er is geen kapitaalsgarantie, noch een rendementsgarantie. Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.
U kan de actuele waarde van de fondsen consulteren op www.aginsurance.be

Voir l'information générale

Offre de consultation gratuite

Demandez un rendez-vous sans engagement

Vous souhaitez une mise à jour de votre situation financière? Ou cherchez-vous plus d’infos?
Nous sommes joignables pour un rendez-vous conseil sans engagement.

    taxe sur les primes des contrats d'assurance vie