Afhankelijk van uw leeftijd en het pensioen dat u ontvangt (overlevingspensioen of een rust- en overlevingspensioen) geldt een ander bedrag voor de toegelaten activiteit. Het overzicht van de grenzen van de toegelaten activiteit in 2013 vindt u in de onderstaande tabel (netto inkomen op jaarbasis, wordt jaarlijks geïndexeerd, dus na aftrek van beroepskosten):

Rustpensioen en/of overlevingspensioen vóór 65 jaarRustpensioen en/of overlevingspensioen vanaf 65 jaar
Rustpensioen of beideUitsluitend overlevingspensioenRustpensioen of beideBeroepsloopbaan vóór pensioen van minimum 42 jaar
Zonder kinderlast6.056,01 euro14.100,48 euro17.492,17 euroGeen beperking
Met kinderlast9.084,01 euro17.625,60 euro21.277,19 euroGeen beperking

Maar soms mag u niet het volledige bedrag van de toegelaten activiteit bijverdienen.  Dan gebeurt een zogenaamde pro rata berekening.  Deze pro rata berekening wordt in twee situaties toegepast:

  • U gaat met pensioen in de loop van het jaar, dan mag u dat jaar niet onbeperkt bijverdienen.
  • U geniet al een vervroegd pensioen (al dan niet in combinatie met een overlevingspensioen) en u wordt 65 jaar zonder dat u onbeperkt mag bijverdienen.

De pro rata berekening betekent dat de grens van de toegelaten activiteit vermenigvuldigd wordt met het aantal maanden dat u een pensioen genoot met toepassing van een grens van de toegelaten activiteit en gedeeld door 12.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy