Tot eind 2011 konden zelfstandige vennootschapsmandatarissen nog een aanvullend pensioen opbouwen via een onderhandse pensioenovereenkomst met hun vennootschap. Het pensioenkapitaal werd gefinancierd via het aanleggen van interne voorzieningen op de balans. Sinds 2012 is dit niet meer toegelaten.

Indien u een interne pensioenbelofte heeft, heeft u twee mogelijkheden.

  • Ofwel kan uw vennootschap de bestaande voorzieningen op de balans laten staan (gedeeltelijk of niet) en de financiering voor de toekomst van het aanvullend pensioen extern voorzien.
  • Ofwel kan uw vennootschap de bestaande voorzieningen volledig externaliseren en de toekomstige financiering ook extern voorzien.

In ieder geval moest de vennootschap op het bedrag van de geboekte voorzieningen een eenmalige taks van 1,75% betalen of 0,60% indien de belasting gespreid werd over 3 jaar. Deze taks was verschuldigd ongeacht of de voorziening geëxternaliseerd wordt of niet. De taks werd beschouwd als een verworpen uitgave in de vennootschap en wordt samen met de vennootschapsbelasting geïnkohierd in het aanslagjaar 2013.

Geen volledige externalisatie Indien u kiest om de bestaande voorziening in de vennootschap te laten (zonder volledige externalisatie) moet u opletten dat de contractuele bepalingen van de interne pensioenbelofte worden aangepast. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het voorziene eindkapitaal wordt verlaagd. Ook kan het mogelijk zijn dat de overlijdensdekking en de eindleeftijd moeten worden aangepast. De vennootschap zal ook moeten zorgen voor de verplichte informatieverschaffing aan de pensioendatabank (Sigedis).

De keuze om de pensioenvoorziening in de vennootschap te laten is dan slechts aan te raden indien er niet genoeg liquiditeiten aanwezig zijn in de vennootschap voor de externalisatie. Let wel dat de vennootschap voor de toekomst sowieso een IPT-verzekering zal moeten onderschrijven ten voordele van de bedrijfsleider (‘externalisatieplicht voor de toekomst’) voor de verdere opbouw van een aanvullend pensioen.

De uitkering van de interne pensioenbelofte wordt in hoofde van de bedrijfsleider belast tegen 16,5% (plus aanvullende gemeentebelasting) indien de uitkering gebeurt bij overlijden of bij pensionering. Om zeker van het voordelig tarief te kunnen genieten is het aanbevolen iedere activiteit volledig en definitief stop te zetten in de vennootschap. Ook is het vereist om effectief te genieten van het wettelijk pensioen.

Indien de uitkering gebeurt in andere omstandigheden, wordt de uitkering belast tegen het marginaal tarief (plus aanvullende gemeentebelasting).  Dit kan het geval zijn indien u bijvoorbeeld nog een mandaat aanhoudt in de vennootschap (het zogenaamde attractiebeginsel). Sinds de wet van december 2015 waarbij de uitkering automatisch gekoppeld is aan de pensionering, loopt men het risico dat kapitaal volledig getaxeerd wordt in de personenbelasting.

Wel volledige externalisatie U kan ook kiezen voor de volledige externalisatie van de interne pensioenbelofte. Dit betekent dat de interne pensioenbelofte in éénmaal of ‘gefaseerd’ wordt afgeboekt en omgezet in een IPT-verzekering. De vennootschap moet dan wel over de nodige cash beschikken.

Het bedrag van de interne pensioenbelofte dat wordt geëxternaliseerd zal niet onderworpen worden aan de premietaks van 4,4% noch aan de Wijninckxbijdrage. De externalisatie kan dus fiscaal neutraal gebeuren (wel inachtneming 80%-regel).

Deze vrijstelling geldt onbeperkt in de tijd op basis van de huidige wetgeving.

De IPT-verzekering biedt een aantal voordelen ten opzichte van de interne pensioenbelofte:

  • De IPT biedt bescherming bij faillissement of onvermogen van de vennootschap;
  • De voorwaarden om vanaf 60 jaar een gunstige eindbelasting te genieten zijn flexibeler (geen pensioneringsvereiste en neerlegging mandaat);
  • Belasting van de uitkering tegen 10% mogelijk indien men beroepsactief blijft tot 65 jaar;
  • Mogelijkheid tot financiering van vastgoed met IPT via voorschot of inpandgeving;
  • Het rendement van een IPT-verzekering kan hoger zijn.

Concreet:
Indien over voldoende liquide middelen in de vennootschap beschikt, raden wij aan uw interne pensioenvoorziening om te zetten naar een externe voorziening waarbij uw pensioengelden worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gepersonaliseerd advies.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy