Met de wet van 10 december 2012 heeft de wetgever hierop ingespeeld en een vrijwillige erfenissprong ingevoerd in ons wettelijk erfrecht. Dit betekent dat een kind bij het overlijden van zijn vader of moeder de erfenis kan verwerpen ten gunste van zijn eigen kinderen. Een nalatenschap wordt verworpen door een verklaring af te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in de laatste woonplaats van de overledene. De kleinkinderen nemen dan de plaats in van hun ouder. Deze erfenissprong moet fiscaal neutraal zijn. Dit betekent dat het niet mogelijk is om via een generatiesprong de successierechten te optimaliseren door het erfdeel onder meerdere kleinkinderen te verdelen. 

Een erfenissprong is op langere termijn uiteraard wel fiscaal voordelig, gezien het vermogen al een generatie verder zit. Op die manier worden schenkings- of successierechten vermeden op de overgang van het vermogen tussen kinderen en kleinkinderen. 

Het probleem met de nieuwe wetgeving is dat men niet op maat kan werken. De verwerping is van toepassing op alle roerende en onroerende goederen samen. De verwerper krijgt niets uit de nalatenschap. Daarnaast is het de erfgenaam die beslist of hij de nalatenschap al dan niet zal verwerpen ten gunste van zijn eigen kinderen. De overledene heeft dit zelf niet in de hand. 
Deze problemen kunnen echter opgelost worden door generation skipping toe te passen aan de hand van een testament. Maar hetzelfde resultaat kan ook perfect gerealiseerd worden met een levensverzekering. Daarbovenop kan de verzekeringsnemer ook nog genieten van alle voordelen die levensverzekeringen te bieden hebben.

Oplossing via een levensverzekeringGeneration skipping kleinkind

Hoe gaat men te werk? Een grootouder sluit een levenslange verzekering af op zijn hoofd en duidt zijn kleinkinderen aan als begunstigden bij overlijden. De verzekeringsnemer bepaalt zelf hoeveel premie hij stort in het verzekeringscontract. Dit kan een eenmalige geldsom zijn, maar het kan ook gaan om regelmatige bedragen. Door de kleinkinderen generiek aan te duiden als begunstigden bij overlijden (‘mijn kleinkinderen’), zullen later geboren kleinkinderen automatisch ook deel uitmaken van de begunstigden. Het kapitaal van de levensverzekering wordt maar eenmaal vererfd in plaats van tweemaal. Er is een generatie minder die successierechten zal moeten betalen. Daarnaast worden er successierechten uitgespaard als er verschillende kleinkinderen zijn. In de rechte lijn wordt elke erfgenaam belast op zijn netto-erfdeel aan progressieve tarieven. Bij de berekening van de successierechten start men voor elk kleinkind altijd aan het laagste tarief. Bijgevolg zullen de totaal verschuldigde successierechten lager zijn dan een situatie zonder generation skipping waarbij de ouder successierechten moet betalen op het volledige bedrag.
Bij deze verzekeringsconstructie moet er wel rekening gehouden worden met de rechten van de reservataire erfgenamen. Het mag niet de bedoeling zijn om de huwelijkspartner, de kinderen, of de ouders als er geen kinderen zijn, te onterven aan de hand van een levensverzekering. Enkel het beschikbare gedeelte kan het voorwerp uitmaken van een levensverzekering.

Voorbeeld

Stel dat een weduwe twee kinderen heeft die zelf ook elk twee kinderen hebben. Mocht zij over een roerend vermogen van € 600.000 beschikken, dan zouden beide kinderen elk € 300.000 erven. Ze kan een levensverzekering afsluiten ten gunste van de kleinkinderen met het beschikbare gedeelte, waarbij 1/3 (= € 200.000) overgemaakt wordt aan de vier kleinkinderen (elk € 50.000). Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zal dit een belangrijke besparing aan successierechten opleveren.
De verzekeringsnemer blijft tot zijn overlijden de baas van het contract. Dit betekent dat hij de begunstigingsclausule nog altijd kan wijzigen. Stel dat de relatie met één van de kleinkinderen zou mislopen, dan kan de 
verzekeringsnemer de begunstigingsclausule ‘mijn kleinkinderen’ aanpassen en de overige kleinkinderen met naam aanduiden. Als de verzekeringsnemer het geïnvesteerde geld of een deel ervan toch nog zou nodig hebben, kan hij dat geld opvragen.

5 redenen om te kiezen voor een levensverzekering

  • Met een levensverzekering kan een grootouder zijn vermogen op maat overdragen aan zijn kleinkinderen.

  • De grootouder houdt de touwtjes stevig in handen.

  • Dankzij generation skipping met een levensverzekering zit het geld onmiddellijk bij de juiste personen en bespaart men flink wat successierechten.

  • De verzekeringsnemer behoudt, net zoals bij een testament, de controle tot zijn overlijden. Ook kan hij, in functie van zijn risicoprofiel, kiezen voor een levensverzekering met kapitaalsgarantie (tak 21) of een verzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23).

  • Het geld van de levensverzekering is opvraagbaar en de verzekeringsnemer kan nog aanvullende waarborgen toevoegen zoals een uitkering bij invaliditeit, ongeval of een extra kapitaal bij overlijden.

Tekst Bart Chiau/Ergo Life

​Ga naar het overzicht voor de specifieke beleggingsmogelijkheden. 

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy