Een zelfstandige ondernemer die met een vennootschap werkt, kan een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en een IPT (Individuele Pensioentoezegging) onderschrijven om een aanvullend pensioen op te bouwen. Beide oplossingen hebben specifieke voordelen. Maar wat onderschrijft u best? Of waar start u best mee?

Wie betaalt de premies?

Een VAPZ wordt betaald met persoonlijke bijdragen. Met andere woorden, als zelfstandige betaalt u dit zelf. Bij een IPT is het wel degelijk de vennootschap die de premies betaalt. U betaalt dus uw vapz met het loon, uitgekeerd door uw vennootschap. Maar u kan uw bezoldiging verhogen met het bedrag van het VAPZ en aangezien deze premies volledig aftrekbaar zijn, heeft dit dezelfde uitkomst als de betaling van de premie IPT.
Zelfstandige aanvullend pensioen vapz of ipt?
Aftrekbaar?

Zowel bij een VAPZ als bij een IPT zijn de premies aftrekbaar.

 • De premie van het VAPZ  is privé aftrekbaar (u betaalt op die manier niet enkel minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen).
 • Bij een IPT mag de vennootschap de premies aftrekken als beroepskost in de vennootschapsbelasting.

De bedragen die u jaarlijks fiscaal kan inbrengen verschillen: bij een VAPZ gaat dit om een percentage van uw belastbaar beroepsinkomen met een maximum van 3.859,40 in 2023, bij een IPT is dat de 80%-regel, er is geen absoluut maximum.

Taksen op de premie

Op de premie VAPZ is er geen taks van toepassing. Dit is een voordeel ten opzichte van de IPT waar deze 4,4% bedragen.

Backservice

In het kader van een IPT kunt u een backservice onderschrijven. Dat is een inhaalbeweging waarmee u eventuele fiscale ruimte uit het verleden goedmaakt met een (eenmalige of recurrente) premie. Bij een VAPZ is zo’n backservice niet mogelijk.

Fiscaliteit op de einddatum

Ook hier is er een verschil. Bij een VAPZ gebeurt deze via het stelsel van de fictieve rente.Bij een IPT is er een eindbelasting van 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16,5% op de leeftijd van 62 tot 64 jaar. Voor uitkeringen vanaf 65 jaar en als je effectief actief blijft tot die leeftijd, geldt de voordelige taxatie van 10% (zoniet is het 16,5%).
Hierbovenop dient u rekening te houden voor beide stelsels met een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximum 2%.

Voorschot

Bij beide producten is het mogelijk om een voorschot op te nemen in het kader van een vastgoedproject.

Aanvullende waarborgen

Zowel bij een VAPZ als een IPT kunnen aanvullende waarborgen onderschreven worden, zoals een extra dekking bij overlijden, een invaliditeitsrente of een waarborg Premievrijstelling.

Conclusie

We raden zelfstandigen aan om zeker een VAPZ te onderschrijven (omwille van het dubbele voordeel), en dit eventueel aan te vullen met een IPT vanuit de vennootschap. Op die manier kunt u een mooi (maar noodzakelijk) aanvullend pensioen opbouwen.

Beleggingsstrategie

De premie VAPZ kan de facto enkel in tak 21 worden geïnvesteerd, met uitzondering van de winstdeelname en dit afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Er is namelijk wettelijk een kapitaalsgarantie op uw reserve VAPZ.  Voor uw bijdragen IPT bent u wel vrij om te beslissen hoe deze belegd worden, u heeft de mogelijkheid om voor tak 23 oftak 21 te kiezen dan wel een combinatie van beide.  Dit betekent dat het potentieel financieel rendement van een IPT hoger ligt dan een VAPZ.
hoe vapz betalen?
Voorbeeld

U haalt een bezoldiging uit uw vennootschap van jaarlijkse 50.000 euro.

Voor het vapz heeft u 2 mogelijkheden:

 • U betaalt de premie privé en behoudt uw huidige bezoldiging:
  • + u betaalt minder personenbelasting en minder sociale bijdragen
  • – u heeft minder privé te besteden
 • U betaalt de premie privé met een loonsverhoging van hetzelfde bedrag
  • – u betaalt privé niet minder (maar ook niet meer) belastingen en sociale bijdragen
  • + loonsverhoging is een beroepskost voor de vennootschap

​Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen – – Individuele Pensioentoezegging

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy