De belasting wordt geheven via een “taks op het lange termijnsparen” of, wanneer deze taks niet werd geheven, via uw belastingaangifte.

Voor pensioenspaarrekeningen en pensioenspaarverzekeringen die niet dienen tot waarborg of wedersamenstelling van een hypothecaire lening is de taks op het lange termijnsparen in principe op de volgende momenten verschuldigd:

o   U heeft een pensioenspaarcontract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar
Als u de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt uw kapitaal onderworpen aan een taks van 8%, de “taks op het lange termijnsparen” genoemd, zelfs als u op dat moment geen stortingen meer doet. De taks zal ingehouden worden door uw bank of verzekeringsmaatschappij.
Als u nadien nog stortingen doet, zult u op dat kapitaal geen belasting meer betalen.
o   U heeft een pensioenspaarcontract afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar
Tijdens het 10de jaar van uw contract wordt uw kapitaal onderworpen aan een taks van 8%, de “taks op het lange termijnsparen” genoemd, zelfs als u op dat moment geen stortingen meer doet. De taks zal ingehouden worden door uw bank of verzekeraar.
Als u nadien nog stortingen doet, zult u op dat kapitaal geen belasting meer betalen.

  • Indien u het kapitaal opneemt voor 60 jaar dan dient u een eindbelasting te betalen van 33% (stortingen van voor 1 januari 1992 worden zelfs marginaal belast, dus aan tarief personenbelasting).

o   U heeft nooit de belastingvermindering voor pensioensparen genoten
In dat geval zal uw kapitaal niet belast worden.

Opgelet: stel dat u slechts één enkele keer de belastingvermindering gekregen heeft, dan nog zult u op het einde van de rit belast worden op het volledige kapitaal!

Tip : Indien u nooit een belastingvermindering hebt gekregen, kan u aan uw locaal belastingkantoor een document bekomen dat u kan voorleggen aan de verzekeraar of bankinstelling, zodoende de taks op het het lange termijnsparen niet wordt geheven.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy