De onderneming kan bijvoorbeeld een bonus toekennen van 8.000 euro en het te storten bedrag in het pensioenplan, uitgedrukt in functie van deze toegekende bonus (bijvoorbeeld 25 % van de toegekende bonus: 2.000 euro).

Belangrijk is dat er met volgende elementen zeker rekening gehouden wordt:
• de criteria moeten altijd objectief en niet-discriminerend zijn (bijv. omzet, winst, aantal verkochte stukken,…);
• de criteria moeten gelden voor de volledige categorie van werknemers zoals bepaald in het contract;
• de exacte formule voor berekening moet duidelijk omschreven zijn in het reglement van de groepsverzekering.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy