U heeft geen recht meer op de belastingvermindering voor pensioensparen: 
§  Vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt. 

Voorbeeld: Mevrouw Maes wordt 65 jaar in september 2014. Zij heeft dus geen recht meer op de belastingvermindering voor het aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014). Mevrouw Maes kan best geen storting doen in het jaar 2014.
§  Als u uw kapitaal of afkoopwaarde opneemt vóór uw 65 jaar, in omstandigheden die in principe aanleiding geven tot afzonderlijke belasting tegen de aanslagvoet van 10% (de uitkering gebeurde naar aanleiding van uw brugpensioen, uw pensioen of binnen de 5 jaar voor uw pensioen). U zult vanaf dat belastbaar tijdperk voor geen enkel pensioenspaarcontract meer recht hebben op de belastingvermindering. 

Als u voor twee of meer spaarrekeningen of –verzekeringen betalingen heeft verricht tijdens hetzelfde jaar, heeft u maar recht op een belastingvermindering voor de betaling voor één enkele rekening of verzekering. U kiest zelf welke betaling u in uw belastingaangifte vermeldt. 
U kunt de belastingvermindering voor pensioensparen en de belastingvermindering voor verwerving van werkgeversaandelen niet allebei voor hetzelfde jaar krijgen. 
Als u geen belasting moet betalen, heeft u geen recht op een belastingvermindering. Als u maar weinig belasting moet betalen (bv. omdat uw inkomen te laag is) zullen uw stortingen in het kader van het pensioensparen geen of geen maximaal fiscaal voordeel opleveren. 

Ter herinnering: de meeste mensen betalen hun belastingen via de bedrijfsvoorheffing die maandelijks van hun loon wordt afgehouden. Die afhouding is soms te hoog. In dat geval krijgt u een terugbetaling. Soms is de afhouding niet voldoende. Dan moet u bijbetalen. Als u elk jaar een terugbetaling krijgt, wil dat dus niet zeggen dat u geen belasting betaalt.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy