Het is belangrijk om de categorie van personeelsleden duidelijk te omschrijven. De definitie van de aangesloten personeelscategorie kan gebaseerd worden op een wettelijk criterium of refereren naar een categorie omschreven in een cao. Het kan ook een homogene groep zijn op basis van specifieke activiteiten van personeelsleden, zolang aan de basis objectieve en in redelijkheid aanvaarde criteria liggen. Voor werknemers die tot eenzelfde personeelscategorie behoren en voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden kan u als werkgever dus niet vrij bepalen wie aangesloten wordt en wie niet. U kan eventueel wel verschillende plannen voorzien voor verschillende, objectief gedefinieerde, personeelscategorieën.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy