Dat kan en wel op de volgende manieren:

  • Je betaalt de factuur met je vennootschap en verrekent dit met je rekening/courant, dit betekent dat je het bedrag als privépersoon betaalt onder de vorm van een terugbetaling aan je vennootschap en dat de factuur niet in de resultatenrekening van de vennootschap terechtkomt.  Het fiscaal attest zorgt voor aftrek van de premie als beroepskost in de personenbelasting. Conclusie: je betaalt minder personenbelasting (voordeel), maar jouw rekening/courant daalt (indien je een tegoed hebt) of stijgt (indien je nog moet terugbetalen aan de BVBA met hoge interestvoeten) (nadeel).

  • Je betaalt de factuur met gelden van de vennootschap, je geeft het bedrag aan als een voordeel alle aard (zoals sociale bijdragen betaald door de vennootschap), dus als een bezoldiging, het maakt de factuur aftrekbaar in de vennootschap (voordeel). Privé zal jouw bruto inkomen verhoogd worden met het bedrag voor het vapz, maar hiertegenover staat jouw fiscaal attest, dus privé neutraal, maar geen extra voordeel in de personenbelasting.

  • Je verhoogt je bruto bezoldiging met een bedrag gelijk aan de premie voor het vapz, deze loonsverhoging is aftrekbaar in de vennootschap, privé betaal je niet meer belastingen (maar ook niet minder), want je gebruikt de loonsverhoging integraal om je premie vapz te financieren. (dit scenario is fiscaal gelijk aan het voorgaande)

Het fiscaal attest dat je jaarlijks krijgt van de verzekeringsmaatschappij met de betaling van de premie VAPZ van het voorgaande jaar zal je steeds op je privé-naam ontvangen. Het VAPZ is namelijk een contract dat onderschreven wordt als zelfstandige en niet (nooit) door een vennootschap.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy