U hebt een groepsverzekering, VAPZ, IPT of Riziv-contract met een eindleeftijd op 60 jaar of zelfs 65 jaar, maar is deze leeftijd niet uw wettelijke pensioenleeftijd? Dan zult u binnenkort een brief krijgen van de verzekeraar met de vraag om uw contract te verlengen tot de wettelijke pensioenleeftijd (65, 66 of 67 jaar). Dat is immers verplicht op basis van de wetgeving. Maar vooraleer u zomaar akkoord gaat met een verlenging, doet u best een beroep op een specialist. Want een verkeerde beslissing kan u heel wat centen kosten …

Wanneer kunt u uw kapitaal opvragen?

Een wet die dateert van eind 2015 stelt dat het kapitaal van een aanvullend pensioenplan pas uitgekeerd mag worden op de wettelijke pensioenleeftijd. Met andere woorden, u krijgt de bijeengespaarde som uit uw groepsverzekering, IPT, VAPZ of RIZIV-contract pas ten vroegste op uw 65ste. Vanaf 2025 wordt dat opgeschoven naar 66 jaar, vanaf 2030 naar 67 jaar.

Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen:

  • De wet voorziet in een overgangsmaatregel. Die houdt in dat mensen die de 60 jaar naderen in één van de komende jaren, hun aanvullend pensioenkapitaal toch nog iets vroeger kunnen opvragen. U vindt de exacte regels in de tabel hieronder.
GeboortejaarLeeftijd in 2018Uitkering van het aanvullend
pensioenkapitaal vanaf

1958 of vroeger

60 jaar of ouder

60 jaar

1959

59 jaar

61 jaar

1960

58 jaar

62 jaar

1961

57 jaar

63 jaar

Belangrijk: deze uitzondering geldt enkel als het pensioenreglement dit voorziet.

  • Als u met vervroegd pensioen gaat, kunt u op dat tijdstip uw aanvullend pensioenbedrag opvragen.
  • Als u op een bepaald moment voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd wettelijk pensioen, maar toch blijft verder werken, kunt u toch uw aanvullend pensioenkapitaal opnemen.

Wat als uw pensioenplan een andere eindleeftijd heeft?

Nogal wat aanvullende pensioenplannen hebben een eindleeftijd die verschilt van de wettelijke pensioenleeftijd. Vaak is dat 60 jaar. De wet verplicht verzekeraars om alle klanten die dergelijke plannen hebben in de loop van 2018 aan te schrijven. De vraag die in die brief gesteld zal worden, heeft betrekking op de verlenging van het contract naar de actuele wettelijke pensioenleeftijd.

Eenvoudig, denkt u? Helemaal niet. Het effect gaat immers veel verder dan louter het wijzigen van de eindleeftijd. De volgende vragen zijn cruciaal:

  • Wat gebeurt er immers met het gegarandeerd rendement in uw contract?
  • Krijgt u datzelfde rendement gewoon 7 jaar langer?
  • Wordt er een nieuwe intrestvoet toegepast?
  • En hoe zit het met uw aanvullende waarborgen, zoals uw arbeidsongeschiktheids- en overlijdensdekking? Blijft u verzekerd? Of zal uw premie aangepast worden?

U merkt het: er zijn heel wat concrete vragen die een antwoord behoeven. Elke verzekeraar zal op dit vlak zijn eigen commerciële strategie voeren. Het spreekt voor zich dat u op de kennis van onze specialisten kunt rekenen om voor u op zoek te gaan naar de beste oplossing.

Als u hierover vragen heeft, bel of mail ons dan meteen.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy