Wie via het individueel pensioensparen een aanvullend pensioen opbouwt, krijgt een fiscaal voordeel van 30 procent op zijn storting, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. In 2014 komt hiervoor een storting van maximaal 950 euro in aanmerking. Tegenover dat fiscaal voordeel staat een belasting van 10 procent op 60-jarige leeftijd.

De regering wil die belasting nu verlagen naar 8 procent. Een deel van die 8 procent zou wel anticipatief worden geheven.
 
Concreet zou een foto genomen worden van het opgebouwde pensioenkapitaal op 31 december 2014. Op dat kapitaal zou de komende vijf jaar telkens 1 procent taks worden geheven. U zal wellicht de taks niet zelf moeten betalen, maar men zal deze uit uw pensioenreserve halen. Op 60-jarige leeftijd volgt dan nog een taks van 3 procent.

Wie na 1 januari 2015 een pensioenspaarcontract afsluit en dus pas vanaf dat moment begint te storten zou niet onder de afwijkende regels vallen. De spaarder zal in dat geval enkel belast worden aan 8 procent op 60-jarige leeftijd.

Wij hebben een aantal simulaties gemaakt indien men vandaag of pas volgend jaar start met pensioensparen. Het is duidelijk: start nog dit jaar in 2014 met pensioensparen via MySavings aan de beste voorwaarden.

U bent 24 jaar en start dit jaar met pensioensparen. Op basis van het maximaal bedrag van 950 euro en een rendement van 2% bekomt u een eindkapitaal van 61.513 euro en een totale belasting over de looptijd betaalt van 1.847 euro.

Start u volgend jaar en bedraagt de taks 8% op het volledige bedrag, bekomt u 55.117 euro, rekening houdende met een belasting van 3.952 euro en 1 storting minder.

Het verschil in belasting bedraagt meer dan 2.000 euro, start dus dit jaar nog met pensioensparen.

U kan de detailberekeningen op eenvoudig verzoek bekomen. Hier meer over pensioensparen.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy