De uitkering van een aanvullend pensioen wordt pas toegestaan vanaf de wettelijke pensionering. Onder wettelijke pensionering, verstaat de wetgever het stopzetten van de beroepsactiviteit die aanleiding heeft gegeven tot de opbouw van een wettelijk pensioen.

Dit betekent dat uw pensioenkapitaal dat u opbouwt via groepsverzekering, IPT, VAPZ en RIZIV slechts kan ontvangen op moment van opname van uw wettelijk pensioen, momenteel 65 jaar. De pensioenleeftijd wordt verhoogd tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Deze maatregel die ingegaan is per 1 januari 2016 is ook geldig voor bestaande pensioenplannen, deze zullen indien nodig verplicht dienen te worden aangepast. (Deze regels zijn dus niet van toepassing op uw pensioensparen en langetermijnsparen).

Overgangsbepalingen

De wet voorziet in een aantal overgangsmaatregelen om de oudere werknemers die op dit aanvullend pensioenkapitaal rekenen, niet te straffen. Het betreft namelijk de werknemers die in 2016, 55 jaar of ouder zijn. Zij mogen immers hun aanvullend pensioen vanaf 60 jaar ontvangen voor zover de afkoop voorzien wordt in het pensioenreglement. Hierbij een overzicht van deze overgangsmaatregel:

GeboortejaarLeeftijd in 2018Uitkering van het aanvullend
pensioenkapitaal vanaf
1958 of vroeger60 jaar of ouder60 jaar
195959 jaar61 jaar
196058 jaar62 jaar
196157 jaar63 jaar

Uitkering bij (vervroegde) wettelijke pensionering van alle tweede pijlerpensioenen:

  • MOET worden uitbetaald wanneer het wettelijk pensioen effectief ingaat (betaald wordt)
  • KAN worden uitbetaald ook al blijft de aangeslotene werken:
    • vanaf de wettelijke pensioenleeftijd,
    • wanneer vervroegd pensioen mogelijk is.

Voorschotten en inpandgevingen

Het recht op voorschot of inpandgeving van verzekeringscontracten blijft behouden. Wel legt de wetgever op dat de nieuwe voorschot- of inpandgevingsakten geen einddatum bepalen vóór de wettelijke pensioenleeftijd.  Dus dient eventueel uw contract aangepast te worden.

Lees ons artikel die het systeem van vastgoedfinanciering toelicht.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy