In de praktijk gebeurt de controle van de 80%-regel aan de hand van verantwoordingsstukken die door de werkgever en de pensioeninstelling dienen te worden angeleverd. Een vennootschap dient de volgende verantwoordingsstukken naar de taxatiedienst waarvan de vennootschap afhangt op te sturen:

  • Een fiscaal attest: dit is een door de groepsverzekeraar of het pensioenfonds uit te reiken attest waarin zij bevestigen dat het pensioenplan voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent de 80%-grens. Op het attest moeten zij tevens een aantal kenmerken van de pensioenregeling opnemen (bv. de betrokken personeelscategorie, de kenmerken van het plan inzake overdraagbaarheid en indexatie van de onderliggende pensioenrente).
  • Een informatiefiche: de werkgever/vennootschap dient zelf een informatiefiche uit te reiken voor de groepsverzekering, het pensioenfonds en de onderhandse individuele pensioentoezeggingen die zij aangaat, met daarin tevens een aantal kenmerken van deze pensioenregelingen. Vaak zal een verzekeraar een ontwerp of een ingevulde versie van zo een informatiefiche meegeven aan de verzekeringnemer.

Het fiscaal attest dient opgestuurd te worden in de volgende situaties:

  • bij de onderschrijving van het contract
  • bij elke wijziging van het contract
  • telkens wanneer de 80%-grens overschreden wordt

De informatiefiche dient enkel bij onderschrijving van het contract opgestuurd te worden.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy