Op elke premie die u stort moet u 2% taks betalen. Als u een premie van 1.000 euro stort, wordt er dus 20 euro belasting aangerekend (2% van 1.000 euro).

De premie die overblijft voor de verzekeraar is dan 980 euro. Dit klopt niet helemaal, het effectieve bedrag aan taks ligt iets lager, u dient namelijk het te storten bedrag te delen door 1,02 en het verschil is de taks.  In bovenstaand voorbeeld: 1.000 euro / 1,02 = 980,39 euro oftewel 19,61 euro taks en geen 20 euro.

De verzekeringstaks is niet verschuldigd:

  • voor het fiscaal voordelig pensioensparen, het vrij aanvullend pensoen voor zelfstandigen, de Rizivtoelage en een tak 26-kapitalisatiecontract
  • wanneer u in de loop van het contract of op het einde ervan, het opgebouwde kapitaal, ‘de reserve’, opvraagt en/of overdraagt naar een ander tak 21-of 23-product bij dezelfde verzekeraar.

Maar als de reserve wordt overgedragen naar een andere verzekeraar, dan is er sprake van een nieuw contract. De verzekeringstaks moet dan wel opnieuw betaald worden.

Bij zuivere schuldsaldoverzekeringen bedraagt de taks 1,1%. En bij een groepsverzekering en individuele pensioentoezegging rekenen we met een taks van 4,4%.  Voor aanvullende waarborgen zoals een gewaarborgd inkomen betalen we meestal een taks van 9,25%.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy