In een voorlopige fiscale regeling tot 1 januari 2019 betaalt uw vennootschap een Wyninckx-bijdrage van 3% op het gedeelte van uw pensioenpremies dat 30.000 euro overschrijdt. Deze bijdrage is eveneens fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap.

Opgelet: De Wyninckx-bijdrage is niet verschuldigd bij de externalisatie van de interne pensioenvoorzieningen.

Verder:

  • VAPZ-premies tellen niet mee.
  • De evaluatie van de pensioenreserves > 30.000 euro is te beoordelen per aangeslotene, per vennootschap en op jaarbasis.
  • Het bedrag van 30.000 euro wordt geïndexeerd (31.836,24 euro voor 2017, 32.472 euro voor de gestorte premies van 2018)
  • De premietaks van 4,4% zit niet in de heffingsgrondslag van de Wyninckx-bijdrage!

Wenst u meer details en toelichting over de hervorming vanaf 2019? Lees hier verder.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy