De wettelijke leeftijd van pensionering is op dit moment 65 jaar. In het regeerakkoord van Michel 1 is bepaald dat de pensioenleeftijd vanaf 2025 zal worden verhoogd tot 66 jaar. In 2030 zal de pensioenleeftijd verhoogd worden tot 67 jaar.

Echter, er zijn uitzonderingen en overgangsmaatregelen voorzien op de pensioenregeling. Je werkloopbaan bepaalt de leeftijd waarop je met vervroegd pensioen kan gaan:
Wanneer het contract vóór 55 jaar wordt ondertekend, wordt er een anticipatieve taks (belasting op gespaard kapitaal) toegepast wanneer je 60 jaar wordt.
Als je minstens 55 jaar bent bij ondertekening of de premies hebt verhoogd vanaf je 55ste, dan zul je belast worden op de 10de verjaardag van je contract of de 10de verjaardag na de verhoging van de premies.

Als je de anticipatieve heffing hebt afgehouden, kun je geld opnemen uit je gespaarde reserve zonder hier verder op te belasten.

Op welk pensioenkapitaal heb ik belasting betaald?

Bij een pensioenspaarverzekering (zowel tak 21 als tak 23) wordt de eindbelasting van 8% geheven op de opgebouwde reserve dankzij de gestorte premies. Hoe groter het kapitaal, hoe meer belasting je moet betalen.

Goed om te weten: de reserve (het kapitaal dat is opgebouwd dankzij de eventuele winstdeelname) is niet aan belastingen onderworpen. Het gedeelte van het pensioenkapitaal dat is opgebouwd dankzij de periodieke stortingen wordt belast.

Bij een pensioenspaarrekening (of pensioenspaarfonds) is er geen garantie op een gegarandeerd rendement en dus ook geen gewaarborgd kapitaal. Bovendien kunnen de rendementen in die sector veel hoger liggen dan in een minder beweeglijk product als de pensioenspaarverzekering. De overheid heeft daarom besloten een pensioenspaarfonds te belasten met een fictief rendement op de gedane stortingen. Dit fictieve rendement is :

-6,25% voor stortingen die zijn gedaan vóór 1 januari 1992
-4,75% voor stortingen vanaf 1 januari 1992

Met andere woorden, op je 60ste zullen de gedane stortingen van je pensioenspaarfonds een fictief kapitaal hebben opgebouwd dat overeenstemt met een rendement van 4,75%. Op die manier zal je dan belast worden, ongeacht het bedrag dat je hebt gecreëerd.