Er zijn geen verzekeringstaksen te betalen, maar u betaalt zoals bij een termijnrekening, obligatie of een kasbon 30% roerende voorheffing op het gerealiseerde rendement.  Tak 26 is namelijk geen levensverzekering, maar een kapitalisatiecontract. Deze roerende voorheffing is van toepassing op moment van opname van de gelden, dus niet elk jaar. Voordeel is dat uw bruto intresten ook intresten oplevert.

Ontdek onze producten