Terug naar product

U mag een tak 26 vergelijken met een ‘rekening bij een verzekeringsmaatschappij’.

Er is evenwel geen verzekerde persoon, wat een tak 26-product uitermate geschikt maakt voor het financiële beheer van ondernemingen, vzw’s, publieke en lokale instanties en patrimoniumvennootschappen:

  • Tak 26 is een interessant alternatief voor deposito’s op korte of middellange termijn;
  • Tak 26 biedt u een rendement zoals bij een levensverzekering tak 21, waarbij u mikt op het langetermijnrendement;
  • Bij de meeste verzekeraars geniet u een zekere mate van liquiditeit, in die zin dat u kosteloos opnames kan doen.
  • De lange termijnrente staat al enkele jaren historisch laag.  Indien u hogere rendementen zoekt, dient u meer risico te nemen in uw beleggingen.  Ook hier kunnen we u helpen.

   Ons Advies