Terug naar product

Er zijn geen verzekeringstaksen te betalen. Een tak 26-product is namelijk geen levensverzekering, maar een kapitalisatiecontract. Het is fiscaal neutraal voor vennootschappen en VZW’s. U betaalt immers, zoals bij een termijnrekening, obligatie of een kasbon, vennootschapsbelasting op het gerealiseerde rendement. De roerende voorheffing is van toepassing op het moment van opname van het geld, dus niet standaard elk jaar. Aangezien u reeds vennootschapsbelasting betaald hebt op de gerealiseerde meerwaarden, mag u de betaalde roerende voorheffing in mindering brengen van de te betalen vennootschapsbelasting in het jaar van de opname.

Wat met de notionele intrestaftrek en het verlaagd tarief bij een belegging tak 26?

Een tak 26-product is vastrentend: u verliest deze voordelen dus niet in de vennootschap door uw geld hierin te beleggen.