Op het pensioenkapitaal betaald via werkgeversbijdragen is een uniform tarief roerende voorheffing
van 16,66% van toepassing, naast een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0%,
1% of 2% afhankelijk van het uitkeringsbedrag.

Dit geldt ook voor het pensioenkapitaal dat vóór 1993 is opgebouwd uit persoonlijke bijdragen.
Roerende voorheffing op pensioenkapitaal opgebouwd uit eigen bijdragen sinds 1993 is 10,09%.

U betaalt:
Voor door de werkgever bijgedragen of individueel bijgedragen pensioenkapitaal van vóór 1993:

• 3,55% RIZIV-bijdrage
• 0%, 1% of 2% solidariteitsbijdrage, afhankelijk van het uitkeringsbedrag
• 16,66% bedrijfsvoorheffing

Voor particulier ingebracht pensioenkapitaal sinds 1993:

• 3,55% RIZIV-bijdrage
• 0%, 1% of 2% solidariteitsbijdrage, afhankelijk van het uitkeringsbedrag
• 10,09% bedrijfsvoorheffing.

U kan in aanmerking komen voor een lagere bedrijfsvoorheffing van 10,09% op het pensioenkapitaal
dat is opgebouwd door werkgeversbijdragen als u ’ononderbroken effectief actief’ bent gebleven tot
de wettelijke pensioenleeftijd en dit minstens voor de laatste drie jaar.

Sinds 1 januari 2019 geldt deze gunstige regeling ook voor werknemers die de wettelijke
pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben, maar al een loopbaan van 45 jaar hebben opgebouwd en
‘ononderbroken effectief actief’ zijn gebleven tot de leeftijd waarop voldaan is aan de voorwaarden
voor een volledige loopbaan.

Wie is ‘ononderbroken effectief actief”?

Dit zijn de medewerkers die:

• Blijven werken tot de wettelijke pensioenleeftijd, of
• Bouwen een carrière van 45 jaar op en voor de wettelijke pensioenleeftijd hun pensioen
opnemen.

De volgende perioden van inactiviteit worden ook als “ononderbroken effectief actief” beschouwd:

• Periodes wanneer u een wettelijke ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving.
• Periodes van onvrijwillige werkloosheid waarbij u beschikbaar bleef voor de arbeidsmarkt.
• Periodes waarbij u in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), na 1 januari
2015, ‘aangepast beschikbaar’ bleef voor de arbeidsmarkt.