Dit bestaat uit 3 onderdelen: pensioenopbouw, dekking bij overlijden en bij ziekte en ongeval

 • Pensioen: de oprichting van een vennootschap betekent dat u als bedrijfsleider fiscaal vriendelijk een pensioenkapitaal kunt laten financieren door uw vennootschap.  Het maximum bedrag dat u kan opbouwen wordt bepaald door de 80%-regel.  Kort door de bocht: hoe hoger uw bezoldiging, hoe meer kapitaal u kan opbouwen.  Voor meer info 80%-regel: ga naar IPT / Groepsverzekering.
 •  Overlijden: u kan uw naasten beschermen tegen het plots wegvallen van uzelf als bedrijfsleider.  Voorzie in een uitkering via een overlijdensdekking, dit kan op 2 manieren:managementvennootschap pensioen en bescherming
  • Overlijdensdekking via IPT of groepsverzekering: uitkering rechtstreeks aan de perso(o)n(en) die u hebt aangeduid. Deze betalen 22% eindbelasting en successierechten
  • Overlijdensdekking via bedrijfsleidersverzekering (BLV): uitkering aan de vennootschap, deze betaalt vennootschapsbelasting, gelden kunnen nadien uitgekeerd worden aan 25% roerende voorheffing
 • Ziekte of ongeval: u kan zich verzekeren voor het wegvallen van een inkomen en voor de kosten gelinkt aan uw ziekte of ongeval via hospitalisatieverzekering
  • Hospitalisatieverzekering: aanvulling op onze sociale zekerheid, wenselijk indien u éénpersoonskamer wenst bij opname ziekenhuis en bij specifieke ziektes (kinderen en uzelf).  Aangeboden via ziekenfondsen en privé-verzekeraars, belangrijke premieverschillen, bekijk eventueel een grotere franchise om premies betaalbaar te houden
  • Gewaarborgd inkomen: vervangt (tijdelijk) uw inkomen indien dit wegvalt bij ziekte of ongeval, is eveneens een aanvulling op onze sociale zekerheid, u ontvangt als zelfstandige +/- 1.000 euro vanaf de 2de maand arbeidsongeschiktheid
   • U kan dit indekken via een aanvulling bij uw individuele pensioentoezegging of groepsverzekering, u bent diegene die de uitkering ontvangt, maar beperkt in functie van uw bezoldiging die u uit uw vennootschap opneemt
   • U kan dit aanvullen via een zogenaamde omzetverzekering: hierbij is het de vennootschap die de gelden ontvangt en deze gebruikt om leningen af te betalen, kosten en lonen te betalen, enz
 • U kan de dekkingen afstemmen op uw persoonlijke situatie.  Voorbeeld:
  • 38 jaar, samenwonend, 2 kinderen, afbetaling woning, lening 50% schuldsaldoverzekering
  • Overlijdensdekking van 250.000 euro, dalend over periode van 15 jaar
  • Gewaarborgd inkomen van 2.000 euro per maand gekoppeld aan de individuele pensioentoezegging met eindleeftijd 62 jaar
  • Omzetverzekering: 2.500 € per maand gedurende 20 jaar, dus tot 58 jaar
  • Premievrijstelling: zorgt ervoor dat uw pensioenkapitaal verder wordt opgebouwd door de verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid

Neem contact met ons op, wij bezorgen u een voorstel aan de beste voorwaarden op de markt.  Of maak het uzelf makkelijk en geef ons de contactgegevens van uw accountant.  Wij overleggen met hen om alle nodige informatie te bekomen.

Ga verder naar overzicht pensioenopbouw of het gedeelte verzekeren.

Ontdek onze producten