Werk je als zelfstandige, dan weet je dat je jezelf moet beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dat kan via een verzekering Gewaarborgd inkomen, maar als je met een managementvennootschap werkt, is een omzetverzekering een erg interessante aanvulling.

Een verzekering gewaarborgd inkomen heb je als zelfstandige echt nodig. Word je immers voor langere tijd arbeidsongeschikt door een ongeval of ziekte, dan zal je merken dat je dagvergoeding vanwege het Riziv een heel stuk lager ligt dan je normale loon. En dat terwijl veel van je vaste kosten ongewijzigd blijven. Met een verzekering Gewaarborgd inkomen kan je die kloof tussen de Riziv-uitkering en je normale loon gedeeltelijk of zelfs volledig dichten.

Wat moet je weten als je een managementvennootschap hebt en een verzekering Gewaarborgd inkomen wil nemen?

  • Je kan maximaal 100% van je loon verzekeren via de polis Gewaarborgd inkomen, al wordt dat bedrag door veel verzekeraars nog verlaagd door er de Riziv-tussenkomst van af te trekken en/of maximaal 80% te willen verzekeren
  • Je kan de premie voor de verzekering Gewaarborgd inkomen via je vennootschap betalen, maar ook privé. De uitkering komt volledig aan jou, privé, ten goede.
  • De vennootschap kan de premie volledig aftrekken als beroepskost.
  • Je zou er ook voor kunnen kiezen om de dekking Gewaarborgd inkomen niet via een aparte verzekering te onderschrijven, maar je dekking arbeidsongeschiktheid onder te brengen in je IPT. Het voordeel is dat je dan minder zult betalen voor je dekking arbeidsongeschiktheid en het heeft geen impact op de maximumpremie voor je IPT. Wij berekenen voor jou wat de voordeligste oplossing is.
  • De uitkering van je verzekering Gewaarborgd inkomen wordt belast als deze inkomensverlies compenseert. Je mag ervan uitgaan dat de uitkering onderhevig is aan de personenbelasting.

Omzetverzekering als nuttige aanvulling

Ook al kan je een groot deel van je loon verzekeren via je polis Gewaarborgd inkomen, toch bestaat de kans dat dit niet volstaat. Want wat gebeurt er als je managementvennootschap ook jouw kosten voor telefonie, internet, je auto, hospitalisatieverzekering … betaalt? Als jij een hele tijd arbeidsongeschikt bent, zal het bedrijf na verloop van tijd onvoldoende financiële middelen hebben om je normale managementfee uit te keren. En op haar beurt zal je managementvennootschap dan over te weinig geld beschikken om al die kosten te blijven betalen. Op dit vlak helpt je verzekering Gewaarborgd inkomen je jammer genoeg niet.

Daarom is het interessant om met je managementvennootschap een omzetverzekering af te sluiten. Je vennootschap betaalt de premies hiervoor en kan die voor 100% aftrekken als beroepskost. Een eventuele uitkering is belastbaar in de vennootschap, tenzij er kosten tegenover staan.

Je kan niet je volledige omzet verzekeren, maar wel een aanzienlijk deel ervan. Reken op ongeveer 60% dat je van je omzet op deze manier kan beschermen. Afwijkingen zijn mogelijk, maar telkens te bekijken met de verzekeringsmaatschappij.

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel.

De combinatie van een verzekering Gewaarborgd inkomen en een omzetverzekering via je managementvennootschap biedt je een uitgebreide bescherming als zelfstandige tegen langdurige arbeidsongeschiktheid.