Een gestructureerd fonds met kapitaalbescherming en van bepaalde duur beperkt het risico op verliezen want in het slechtste geval (behoudens faillissement van de emittent) krijgt u minstens uw inbreng terug.
Maar de intekenperiode is beperkt en de looptijd ligt vast. Bovendien bieden ze geen flexibiliteit: de beleggingsstrategie ligt vast. Van compartiment veranderen om in te spelen op een verandering is niet mogelijk.

Oplossing

Stel uw eigen portefeuille samen om uw kapitaal te beschermen en veiligheid, rendement, flexibiliteit, laagste kosten en transparantie te combineren. Heel eenvoudig, via mysavings.be

Strategie: beleggen in een mix tak 21 en tak 23 oftewel een “tak 44”
TAK 21 om het netto belegd kapitaal te beschermen en TAK 23 om in te spelen op de financiële markten.
Tak 21: veiligheid

 • Het netto belegd kapitaal in Tak 21 is 100% veilig.
 • U ontvangt bovendien een eventuele jaarlijkse variabele winstdeelname
 •  Geen roerende voorheffing bij afkoop na 8 jaar en 1 maand.

Tak 23: rendement

 • Potentieel hoger rendement, maar geen gewaarborgd kapitaal
 • Grote keuze van fondsen:
  •  voor alle profielen;
  • verschillende beleggingsopties: thematisch, sectoraal, geografisch;
  • verschillende bekende beheerders (open architectuur).
 • Geen roerende voorheffing bij afkoop.

Eenvoud en transparantie

 • Alles in een enkel contract.
 • Vrije keuze van het deel van uw netto kapitaal dat gewaarborgd moet blijven (Tak 21).
 •  Opvolging van de evolutie van uw investering wanneer u maar wil

Op uw eigen tempo

 • Geen beperkte intekenperiode, u bepaalt zelf het moment waarop u investeert.
 • Geen opgelegde duur, u bepaalt zelf de looptijd van uw contract.
 • U kunt een koopsom eenmalig storten of kleinere bedragen periodiek storten.

Flexibiliteit

 • Mogelijkheid om switches uit te voeren:
  • vanuit Tak 21 naar Tak 23 met het oog op rendement;
  • vanuit Tak 23 naar Tak 21 met het oog op veiligheid;
  • binnen Tak 23 om in te spelen op de trends op de financiële markten;
  • binnen Tak 21 om te genieten van de gewaarborgde interestvoet en eventuele winstdeelname
 • Mogelijkheid om de verdeelsleutel van uw toekomstige stortingen te wijzigen.
 • Mogelijkheid om op ieder moment een som op te vragen: uw geld is niet geblokkeerd

Ontdek onze producten