Document dient getekend te worden door de verzekeringnemer, de begunstigde en de verzekeraar.  Uitzondering wanneer de verzekeringnemer is overleden, dan kan de begunstigde stilzwijgend aanvaarden (eenzijdig een document aan de verzekeraar bezorgen).