Dit betekent dat uw vermogen wordt verdeeld op basis van het wettelijk erfrecht, eventueel door sturing met een testament.  In tegenstelling tot de uitkering van een levensverzekering aan een specifieke begunstigde, bijvoorbeeld de echtgenote, in dat geval komt de uitkering niet terecht in de “grote pot”, de nalatenschap geheten, maar vindt de uitekering rechtstreeks plaats aan de echtgenote.  De al dan niet te betalen successierechten staan hier nog los van, deze worden pas bepaald na verdeling van het vermogen.
Sinds 5 maart 2012 is de aanduiding “de wettelijke erfgenamen” niet meer van tel in uw levensverzekering, de wetgever heeft dit namelijk gelijkgesteld met de nalatenschap.  Vanaf 5 maart 2014 is dit ook geldig voor bestaande contracten. De uitkering aan de wettelijke erfgenamen gebeurt dus aan de nalatenschap.

Ontdek onze producten