Deze producten vallen niet onder het beschermingsfonds. Dit betekent niet dat u geen bescherming geniet.  U bent namelijk als verzekerde bevoorrecht schuldeiser ten opzichte van de verzekeraar.  De verzekeraar dient namelijk alle spaarreserves van klanten afzonderlijk te beheren op haar balans, dit zijn de zogenaamde dekkingswaarden op de actiefzijde.  U bent als verzekeringnemer een bevoorrecht schuldeiser op de onderliggende activa van het tak 23-fonds, de waarde van het fonds zelf kan schommelen in functie van de marktomstandigheden, maar bij faillissement van de verzekeraar bent u uw centen niet kwijt. Dat is een garantie van de levensverzekering als structuur.

Ontdek onze producten