Ben je zelfstandige en heb je een managementvennootschap? Dan is het belangrijk om tijdig stil te staan bij de opbouw van een aanvullend pensioen. Je wil de zekerheid dat je jouw levensstandaard na je pensionering kan behouden. Hier ontdek je welke mogelijkheden je hebt om te sparen voor later.

Individuele Pensioentoezegging (IPT) via managementvennootschap

Eén van de interessantste oplossingen om een aanvullend pensioen op te bouwen via je managementvennootschap, is een Individuele Pensioentoezegging (afgekort IPT).

Waarom is een Individuele Pensioentoezegging interessant?

 • Je managementvennootschap betaalt de premies voor je IPT. Je hoeft je privévermogen hier dus niet voor aan te spreken.
 • De vennootschap kan die premies aftrekken als beroepskost, als de 80%-regel gerespecteerd wordt en jij een regelmatig maandelijks inkomen geniet. De hoogte van dat inkomen bepaalt dus mee de maximumpremie die de vennootschap in een jaar mag storten.
 • Jijzelf bent de begunstigde van het pensioenkapitaal, als je nog in leven bent op het moment dat je met wettelijk pensioen gaat. Overlijd je vóór die datum? Dan wordt de reserve in het contract en/of het verzekerde overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de begunstigden in de polis (bv. je echtgenoot/ote, kinderen, …).
 • Je kan een backservice of inhaalpremie Daarmee kan je nog overgebleven fiscale ruimte uit het verleden toch benutten. Je kan hiervoor teruggaan tot 10 jaar vóór je de vennootschap oprichtte. Via zo’n backservice krijg je de kans om in één of meerdere jaren je winst in de managementvennootschap stevig te drukken, en zo ook minder vennootschapsbelasting te betalen.
 • Het geld in de IPT is beschermd tegen schuldeisers als de managementvennootschap failliet zou gaan.
 • Je kiest zelf de beleggingsformule: je hebt de keuze tussen tak 21 (gewaarborgde intrestvoet), tak 23 (rendement gelinkt aan beleggingsfondsen) of een combinatie van beide.
 • Er geldt een voordelige eindbelasting.
 • Je kan je IPT ook inzetten in het kader van een vastgoedproject: door een voorschot op de reserve op te vragen of door je contract in pand te geven van een bulletkrediet. Op deze laatste manier kan je jezelf een voordelige financiering bezorgen.

Wil je graag een offerte voor een IPT? Neem dan meteen contact met ons op.

Of lees hier verder in onze gids over Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) via managementvennootschap

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is eigenlijk een no brainer voor elke ondernemer. Dankzij een VAPZ win je immers driemaal:

 • Je spaart een aanvullend pensioen bijeen.
 • Je betaalt minder belastingen.
 • Je betaalt minder sociale bijdragen.

Je kan kiezen tussen een gewoon VAPZ en een sociaal VAPZ.

 • Gewoon VAPZ: je mag maximaal 8,17% van je referteinkomen storten, met een absoluut maximum van 3.447,62 euro (in 2022).
 • Sociaal VAPZ: je mag maximaal 9,40% van je referteinkomen storten, met een absoluut maximum van 3.966,67 euro (in 2022).

Er geldt een minimumpremie van 100 euro. Je bent niet verplicht om elk jaar opnieuw te sparen, maar dit is wel aangewezen.

Je mag de premies privé betalen, maar dat kan ook via de managementvennootschap. In dat laatste geval betaal je privé een voordeel van alle aard. Het VAPZ is cumuleerbaar met de IPT.

Lees hier onze gids over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Pensioensparen of langetermijnsparen

Je kan ook de traditionele opties van pensioensparen en langetermijnsparen benutten. Deze zijn perfect cumuleerbaar met IPT en VAPZ.

 • Bij pensioensparen kan je kiezen tussen twee stelsels:
  • Je betaalt in een kalenderjaar maximaal een premie van 990 euro en geniet een fiscaal voordeel van 30%.
  • Je betaalt in een kalenderjaar maximaal een premie van 1.270 euro en geniet een fiscaal voordeel van 25%.

In elk geval doe je er, als je voor het tweede stelsel kiest, goed aan om minstens 1.189 euro te storten. Anders ligt je belastingvoordeel lager dan bij het stelsel tot 990 euro.

 • Bij het langetermijnsparen hangt je maximale premie af van je belastbaar inkomen. Als absolute bovengrens geldt een plafond van 2.350 euro (in 2022). Geniet je nog een belastingvoordeel via de woonbonus, dan bestaat de kans dat je geen fiscale ruimte meer hebt voor het langetermijnsparen. Wij berekenen dit graag voor je.

Wat moet je zeker weten? Je betaalt de premies voor pensioensparen en langetermijnsparen privé, dus niet via je managementvennootschap.

Jezelf een laag loon uitkeren om zo weinig mogelijk belastingen te betalen?

Je hebt het er mogelijk al met je boekhouder over gehad: door jezelf slechts een bescheiden loon uit te keren, vermijd je hogere personenbelastingen en betaal je de lagere tarieven van de vennootschapsbelasting. Toch zijn hier ook enkele nadelen aan verbonden:

 • Door jezelf een laag loon uit te keren, ga je door de jaren heen reserves opbouwen binnen je managementvennootschap. Het is belangrijk dat je die niet zomaar onaangeroerd laat, want zo verliezen die aan waarde (door de inflatie-. Je kan deze reserves beleggen in een tak 26 of een tak 6-product. Lees hier hoe je kunt beleggen met je vennootschap.
 • Het is belangrijk dat je jezelf een voldoende hoog loon uitkeert, zodat je
  • in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting
  • een voldoende hoge premie kunt betalen voor je VAPZ en IPT. Je inkomen bepaalt immers hoeveel de maximumpremie hiervoor bedraagt.

Wil je graag een voorstel maat voor je aanvullend pensioen? Maak dan meteen een afspraak met onze specialisten.