Tak23 beleggingsverzekering met verschillende beleggingsfondsen. De prestaties van deze beleggingsverzekering zijn afhankelijk van één of meer beleggingsfondsen. Als de onderliggende fondsen een meerwaarde beogen, kan hun intrinsieke waarde (NIW) schommelen. Het financiële risico verbonden aan schommelingen in de intrinsieke waarde van de onderliggende fondsen wordt gedragen door de verzekeringnemer. De verzekeringsmaatschappij garandeert geen terugbetaling van de betaalde premies of een bepaald rendement.

Baloise speelt in op het principe van spreiding door een breed gamma beleggingsfondsen aan te bieden die MySavings u kan voorstellen.
Door de uiteenlopende beleggingsstrategieën van deze fondsen kan het risico gespreid worden over verschillende activaklassen die anders en op verschillende tijdstippen zullen reageren op marktschommelingen.

Met aandelenfondsen en obligatiefondsen kan u spreiden over aandelen en obligaties die niet makkelijk of vaak niet zelf kan kiezen als u uw eigen portefeuille samenstelt. Gemengde fondsen zijn beleggingsfondsen samengesteld uit aandelen, obligaties en contanten. Ze combineren de rendementen van aandelen met de relatieve zekerheid van minder volatiele obligaties.
En als u de diversificatie van uw beleggingsverzekering liever aan een derde toevertrouwt, kan u kiezen voor geprofileerde fondsen. Dit zijn fondsen die u een risiconiveau bieden dat past bij uw doelstellingen en uw risicokeuze blijven respecteren dankzij het actief beheer van een ervaren vermogensbeheerder.

Instapkosten via mySavings

0,50%, 0% vanaf 100.000 euro

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
3,50%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%, 0% vanaf 100.000 euro
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
1% voor Baloise, te verhogen met de interne kosten van de fondsbeheerder bij een fonds tak 23 (totaal tussen 0,38 en 3,89%)
Uitstapkosten
Vanaf jaar 4 geen uitstapkosten, voordien 3% dalend met 1% per jaar

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
2% verzekeringstaks op elke premie
Gedurende looptijd contract
Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden voor natuurlijke personen.
Bij opname van de gelden
Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden voor natuurlijke personen.

Stortingen

Eerste storting
Minimum 5.000 euro
Bijstortingen
Minimum 300 euro

Extra eigenschappen

Sociale Clausule
Geen uitstapkosten bij oa volgende gebeurtenissen: huwelijk, geboorte, adoptie, pensionering, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en lijst van zware ziektes. OLO-clausule steeds mogelijk.
Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders
Successieplanning
Mogelijk
Kapitaalsgarantie
Neen, tak 23 beleggingsfondsen zonder kapitaalsgarantie
Opnames mogelijk
15% per jaar zonder kosten met een maximum van 25.000 euro per jaar
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis, daarna 0,5% op het overstapbedrag
2 verzekeringsnemers
Mogelijk
2 verzekerden
Mogelijk
Aanvullende waarborgen

Sterke punten van Baloise Invest 23:
• Transparantie
• Dynamisch beheer
• Flexibiliteit
• Reputatie van de fondsbeheerders
• Voordelige fiscaliteit
• Fondsenselectie

Fondsmanagers

Van Lanschot: Defensive, Balanced & Growth Portfolio Fund
Fidelity European Growth
Carmignac Investissement, Patrimoine & Sécurité
​Black Rock Global Allocation & Emerging Markets
Capfi Delen European Equity
Capfi Delen Global Opportunities
Hermes Euro Cash
BFI Activ
Financière de l’Echiquier Agressor
C-Quadrat Arts Balanced Fund

Waarschuwing product

Het contract houdt risico’s in:
• Volatiliteit van de waarde van de effecten waarin de onderliggende fondsen investeren –> uw belegging zal in waarde schommelen.
• De fondsenbeheerders kunnen foutieve beleggingskeuzes maken –> niemand is in staat om de markt te voorspellen.
• Onvolledige terugbetaling bij negatieve beursevoluties –> het kan zijn dat bij negatieve rendementen u uw initiële inleg niet recupereert.
• Solvabiliteit van Baloise Belgium –> Baloise is een sterke partij, maar kan zoals elk bedrijf overkop gaan.

Klachtenprocedure

Klachtenbeheer van Baloise vindt u via deze link

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy