Tak23 beleggingsverzekering met verschillende beleggingsfondsen. De prestaties van deze beleggingsverzekering zijn afhankelijk van één of meer beleggingsfondsen. Als de onderliggende fondsen een meerwaarde beogen, kan hun intrinsieke waarde (NIW) schommelen. Het financiële risico verbonden aan schommelingen in de intrinsieke waarde van de onderliggende fondsen wordt gedragen door de verzekeringnemer. De verzekeringsmaatschappij garandeert geen terugbetaling van de betaalde premies of een bepaald rendement.

Allianz speelt in op het principe van spreiding door een breed gamma beleggingsfondsen aan te bieden die MySavings u kan voorstellen.
Door de uiteenlopende beleggingsstrategieën van deze fondsen kan het risico gespreid worden over verschillende activaklassen die anders en op verschillende tijdstippen zullen reageren op marktschommelingen.

Met aandelenfondsen en obligatiefondsen kan u spreiden over aandelen en obligaties die niet makkelijk of vaak niet zelf kan kiezen als u uw eigen portefeuille samenstelt. Gemengde fondsen zijn beleggingsfondsen samengesteld uit aandelen, obligaties en contanten. Ze combineren de rendementen van aandelen met de relatieve zekerheid van minder volatiele obligaties.
En als u de diversificatie van uw beleggingsverzekering liever aan een derde toevertrouwt, kan u kiezen voor geprofileerde fondsen. Dit zijn fondsen die u een risiconiveau bieden dat past bij uw doelstellingen en uw risicokeuze blijven respecteren dankzij het actief beheer van een ervaren vermogensbeheerder.

Instapkosten via mySavings

0,50% tot 125.000 euro, daalt naar 0% vanaf 500.000 euro

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Allianz.be –> document center –> Allianz Excellence+

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
4,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50% tot 125.000 euro, daalt naar 0% vanaf 500.000 euro
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,75% voor Allianz, te verhogen met de interne kosten van de fondsbeheerder bij een fonds tak 23 (totaal tussen 0,87 en 3,5%)
Uitstapkosten
Geen vanaf 6de jaar; 1,5% eerste 5 jaar voor tak 23; voor tak 21: 3% bij start, dalend met 0,05% per maand; mogelijke OLO-correctie, zie infofiche voor details

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
2% verzekeringstaks op elke premie
Gedurende looptijd contract
Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden voor natuurlijke personen.
Bij opname van de gelden
Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden voor natuurlijke personen.

Stortingen

Eerste storting
Minimum 6.250 euro
Bijstortingen
Minimum 1.500 euro

Extra eigenschappen

Informatie verzekeringsmaatschappij
Belgisch recht van toepassing en Excellence+ tak 23 is een product van Allianz Benelux NV
Geadviseerde looptijd
Geadviseerde looptijd Allianz Excellence is 8 jaar, na 5 jaar kan u uitstappen zonder kosten.
Combinatie tak 23
Mogelijk met verschillende fondsbeheerders
Successieplanning
Mogelijk
Kapitaalsgarantie
Neen, tak 23 beleggingsfondsen zonder kapitaalsgarantie
Opnames mogelijk
10% per jaar zonder kosten
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis; hierna 0,5% met maximum van 100 euro
2 verzekeringsnemers
Mogelijk
Aanvullende waarborgen

Sterke punten van Allianz Excellence:
• Transparantie
• Dynamisch beheer
• Flexibiliteit
• Reputatie van de fondsbeheerders
• Voordelige fiscaliteit
• Oplossingen voor successieplanning

U kan de koersen van de beleggingsfondsen bij Allianz opvolgen via deze link.

Fondsmanagers

Allianz Excellence + wil aan een groot aantal beleggers een oplossing bieden, afgestemd op hun persoonlijke situatie, de mate waarin ze risico willen lopen en hun beleggingshorizon. Ze hebben de keuze uit volgende beleggingsopties:

• Tak 23 – gemengde fondsen: AZ Allianz GI Defensive Mix, AZ Allianz GI Strategy Neutral, AZ Allianz GI Strategy Balanced, AZ Allianz GI Strategy Dynamic, AZ FvS Multiple Opportunities II, AZ ODDO BHF Polaris Balanced, AZ ODDO BHF Polaris Moderate, AZ R-co Valor en AZ Allianz Fit for Growth

• Tak 23 – aandelenfondsen: AZ Allianz GI Europe Equity Growth, AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity, AZ Allianz GI Global Equity, AZ Allianz GI Global Sustainability, AZ Allianz Immo Invest, AZ JPM Emerging Markets Opportunities, AZ MainFirst Global Equities, AZ Nordea 1 Global Climate
and Environment, AZ ODDO BHF Avenir Europe, AZ ODDO BHF ProActif Europe, AZ M&G Global Listed Infrastructure, AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence, AZ Allianz GI All China Equity en AZ Pictet Global Environmental Opportunities

• Tak 23 – obligatiefondsen: AZ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable, AZ M&G Optimal Income, AZ Pimco Diversified Income, AZ Pimco Global Bond, AZ Pimco Global High Yield Bond, AZ Pimco Income en AZ Pimco Climate Bond

• Tak 23 – monetair fonds: AZ Allianz GI Securicash

Verzekeren

Productsamenvatting
Allianz Excellence + richt zich zowel tot de voorzichtige als dynamische retailbelegger die beschikt over een beleggingshorizon van minimum 8 jaar.

Waarschuwing product

Het contract houdt risico’s in:
• Volatiliteit van de waarde van de effecten waarin de onderliggende fondsen investeren –> uw belegging zal in waarde schommelen.
• De fondsenbeheerders kunnen foutieve beleggingskeuzes maken –> niemand is in staat om de markt te voorspellen.
• Onvolledige terugbetaling bij negatieve beursevoluties –> het kan zijn dat bij negatieve rendementen u uw initiële inleg niet recupereert.
• Solvabiliteit van Allianz Benelux –> Allianz is een sterke partij, maar kan zoals elk bedrijf overkop gaan.

Klachtenprocedure

Klachtenbeheer van Allianz vindt u via deze link

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy