Terug naar product

Er bestaan verschillende benamingen die min of meer op hetzelfde duiden.

Men praat over een OLO-correctie, waarbij OLO staat voor Obligations Linéaires / Linearie Obligaties, een marktwaardecorrectie, Market Adjusted Value (mav) of een conjuncturele vergoeding bij vervroegde opname of afkoop van een levensverzekering tak 21.   Deze hebben standaard een looptijd van 8 jaar en 1 dag. Onder bepaalde omstandigheden betaalt u een soort van schadevergoeding indien u vroegtijdig gelden opneemt. Dit is het geval indien de zogenaamde spotrate hoger ligt dan de referentierentevoet bij de start van het contract.  Concreet: waarbij de intrestvoeten op de lange termijn zijn gestegen ten opzichte van het moment dat u bent ingestapt.

U vindt de volledige technische uitleg in de financiële informatiefiches van de verzekeraars.