Terug naar product

Hoeveel successierechten moet ik betalen op een levensverzekering?

Dit zal afhangen van de relatie die u had met diegene die overleden is waardoor u een uitkering hebt gekregen.

Een levensverzekering op zich lost niets op op vlak van successierechten.  Dat komt door het artikel 8 van het Wetboek Successierechten. De levensverzekeringspolis moet opgenomen worden in het actief van de aangifte van de nalatenschap.  Deze aangifteverplichting geldt zowel voor Belgische als voor buitenlandse polissen.  De voorwaarde is wel dat de overledene een Belgische rijksinwoner moet zijn.

5 stappen voor een complete successieplanning

  • Waaruit bestaat mijn vermogen?  Wat en hoeveel bezit ik?
  • Indien u gehuwd bent, eerst uw huwelijkscontract nakijken, dit primeert namelijk op het erfrecht
  • Bepalen wie uw erfgenamen zijn?  Heb ik reservataire erfgenamen? Hoe zit het wettelijk erfrecht in mijn situatie eruit?  Eventueel testament of andere wilsbeschikkingen?
  • Hoeveel bedraagt de latente successiekost?
  • Is het wel nodig om aan successieplanning te doen? Zodra er kinderen zijn, is de successiedruk vrij beperkt, tenzij we praten over grote vermogens.  U kan via testament of aanduiding begunstigde al heel wat zaken sturen.

Indien nodig kan u na het overlopen van dit lijstje verdere stappen nemen voor uw successieplanning, informeer u verder via ons platform of neem contact met ons op.