Beleggen in beleggingsfondsen via uw vennootschap

Beleggen in individuele aandelen creëert een hoge rendementsverwachting, maar gaat gepaard met een stevig risico op schommelingen. Dat beleggingsrisico kunt u verkleinen door te kiezen voor een investering in beleggingsfondsen:

  • Een fonds is per definitie een combinatie van verschillende activa, waardoor sterke positieve en negatieve schommelingen elkaar in zekere zin neutraliseren.
  • Een fonds kan ook in verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, cash, …) beleggen, waardoor het tot een hogere of lagere risicoklasse behoort.
  • De beleggingsfondsen worden beheerd door experts. Uzelf hoeft hiervoor niks te doen.
  • Een bijkomend voordeel is dat investeren in een beleggingsfonds veel minder boekhoudkundige administratie vergt, op voorwaarde weliswaar dat u via een tussenpersoon (bank, verzekeringstussenpersoon, beursvennootschap,…) belegt.

Fiscaliteit van beleggen in beleggingsfondsen via uw vennootschap

Fiscaal zijn de meerwaarden onderworpen aan vennootschapsbelasting. De minderwaarden zijn niet aftrekbaar. Als die meer- en minderwaarden zich in één en hetzelfde contract bevinden, dan compenseren ze elkaar. Dat is nog een belangrijk voordeel ten opzichte van een belegging in individuele aandelen.

 

Wil u weten of een investering in beleggingsfondsen interessant is voor uw vennootschap?

Neem dan meteen contact op met de beleggingsspecialisten bij MySavings.

Maak meteen een afspraak