Beleggen in tak 6 via uw vennootschap

Hebt u binnen uw vennootschap al een mooie reserve opgebouwd? Dan is het nuttig om te bekijken hoe u dit geld kunt laten renderen. Een Luxemburgse tak 6-verzekering is alvast een zeer interessante piste. U ontdekt hier waarom precies!

Voor alle vennootschappen en rechtspersonen

U kunt een tak 6-contract onderschrijven via uw werkvennootschap, uw managementvennootschap, … maar ook vzw’s hebben die mogelijkheid. Een tak 6-product is een kapitalisatiecontract, maar geen traditionele verzekering: zo is er geen verzekerde en geen begunstigde.  U kunt het dus beschouwen als een beleggingsinstrument vergelijkbaar met een effectenrekening.

Ideaal om te diversifiëren

Hebt u via uw vennootschap al geïnvesteerd in vastgoed? Staan er heel wat liquide middelen op een traditionele spaarrekening? Bijvoorbeeld omdat u uw eigen loon zo laag mogelijk houdt? Dan is tak 6 een uiterst interessante oplossing om een en ander te spreiden. Én een goede manier om  de liquidatiereserve te beleggen en rendement te laten genereren

Tak 6 biedt u toegang tot beleggingsfondsen

Via een tak 6-contract krijgt u toegang tot een uitgebreid gamma aan performante beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen. Op die manier krijgt u mogelijk ook uitzicht op een hoger rendement, wat in tijden van stevige inflatie nog belangrijker is dan anders.

De gerealiseerde (lees: uitgekeerde) meerwaarde is belastbaar in de vennootschapsbelasting. U kunt de meerwaarde realiseren op de eindvervaldag, maar ook vroeger. Het kan bovendien gaan om een volledige of een gedeeltelijke opvraging.

Voordelen van tak 6 in Luxemburg

Een tak 6 is een contract naar Luxemburgs recht. Dit biedt u enkele belangrijke voordelen:

  • U geniet de extra bescherming van de Luxemburgse veiligheidsdriehoek. Die voorziet in een overeenkomst tussen drie partijen: de verzekeraar, de depotbank en toezichthouder CAA (Commissariat aux Assurances). Via het zgn. supervoorrecht heeft de vennootschap als onderschrijver voorrang op andere schuldeisers van de verzekeraar of depotbank.
  • U kunt profiteren van de troeven van Luxemburg als financieel kenniscentrum.
  • U geniet van institutionele (of clean share) beleggingsfondsen waarbij er geen commissies/retrocessies worden uitbetaald van de beheerder van de fondsen aan de verzekeringsmaatschappij. Dit type fondsen is niet rechtstreeks beschikbaar voor particuliere beleggers, maar enkel via specifieke structuren zoals tak 6.

Tak 6 is boekhoudkundig interessant

Bij een tak 6-product wordt het volledige contract, inclusief al uw beleggingen in de betrokken fondsen, beschouwd als één boekhoudkundige structuur. Binnen die structuur kunt u arbitreren (switchen tussen fondsen) zonder kosten en zonder zware boekhoudkundige implicaties. Als u rechtstreeks in beleggingsfondsen investeert, heeft elke aparte transactie een impact op uw boekhouding en brengt elke transactie mogelijk ook extra kosten mee. Een tak 6-contract is dus veel flexibeler én financieel interessanter.

Uw geld blijft beschikbaar

Doordat er in veel gevallen geen uitstapkosten aangerekend worden, blijft uw geld beschikbaar als u dit op korte termijn toch nodig zou hebben. Ook gedeeltelijke opnames zijn mogelijk.

In lijn met uw beleggersprofiel

Samen stellen we u beleggersprofiel op. De verzameling van fondsen waarin u via uw tak 6 in investeert, stellen we samen aan de hand van dat profiel. Zo bent u zeker dat uw investering aansluit bij uw persoonlijke situatie en risicoappetijt.

Geen premietaks bij tak 6

Bij een tak 6-product hoeft uw vennootschap geen premietaks van 4,4% te betalen. Bovendien kunt u rekenen op de beste voorwaarden via MySavings. De enige kost die u moet betalen, is een instapfee voor de verzekeraar. Op deze manier bent u er zeker van dat u via MySavings de laagste kosten op de markt geniet!

Beleggingshorizon van minstens 5 jaar

Beleggen doet u op lange termijn. Een beleggingstermijn van minstens 5 jaar is dan ook aangewezen. Een tak 6-product biedt geen kapitaalgarantie.

Instappen vanaf 50.000 euro

Een tak 6-contract onderschrijven kan al vanaf een bedrag van 50.000 euro. Elke verzekeraar beslist uiteraard zelf wat de minimuminleg is. Bij sommige verzekeraars ligt dit eerder op 100.000 euro of hoger.

Wil u graag een concreet voorstel voor een tak 6-contract?

Geef ons dan meteen een seintje. Wij gaan meteen voor u aan de slag om een offerte uit te werken.