Je kan vrij kiezen voor een verdeling van jouw pensioengelden in een stuk gegarandeerd rendement tak 21 in combinatie met externe beleggingsfondsen.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,60% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,41% *

Instapkosten via mySavings

0,00%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,60% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,30% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,41% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Tak 21 0% + winstdeelname
0,00%
Rendement afgelopen jaar totaal 0%
1,30%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
1,51%
Voorwaarden voor winstdeelname
Tak 21 0% geen; Tak 21 vast: minimum reserve van 10.000 euro of spaarplan van minimum 500 euro
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Rentewijzigingen nabije toekomst
Niet voorzien

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,00%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,18% op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen op einddatum, geen laatste 5 jaar indien polis reeds 10 jaar looptijd heeft, zoniet dalend van 5% naar 0% 5 laatste jaren contract, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
50 euro per maand
Bijstortingen
Minimum 300 euro op jaarbasis
Depostitogarantie

Dit product valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onderworpen

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis, daarna 0,5% op het overstapbedrag
Fondsmanagers

Je kan vrij kiezen voor een verdeling van jouw pensioengelden in een stuk gegarandeerd rendement tak 21 in combinatie met externe beleggingsfondsen.

Van Lanschot: Defensive, Balanced & Growth Portfolio Fund
Fidelity European Growth
Carmignac Investissement, Patrimoine & Sécurité
​Black Rock Global Allocation & Emerging Markets
Capfi Delen European Equity
Capfi Delen Global Opportunities
Hermes Euro Cash
BFI Activ
Financière de l’Echiquier Agressor
C-Quadrat Arts Balanced Fund

Waarschuwing product

Voor het pensioenspaarstelsel:

– Voor polissen die vóór de leeftijd van 55 jaar worden afgesloten en ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar worden uitgekeerd, wordt op de leeftijd van 60 jaar een belasting van 8% geheven op de opgebouwde reserves. Als de verzekerde vóór de leeftijd van 60 jaar overlijdt, wordt de uitgekeerde overlijdensuitkering eveneens belast tegen een tarief van 8% voor de personenbelasting (plus gemeentebelasting). Als het overlijden plaatsvindt na de leeftijd van 60 jaar, heeft de belastingheffing reeds plaatsgevonden op de leeftijd van 60 jaar;
– voor polissen die vanaf de leeftijd van 55 jaar worden gesloten, vindt de belastingheffing plaats op de 10e verjaardag van de polis tegen een tarief van 8%. Bij overlijden van de verzekerde vóór de 10e verjaardag van de polis wordt de uitgekeerde overlijdensuitkering eveneens belast tegen een tarief van 8% voor de personenbelasting (plus gemeentebelasting);
– polissen die vervroegd worden afgekocht, worden in bepaalde specifieke gevallen belast tegen een tarief van 8% voor de personenbelasting (plus gemeentebelasting), maar dit tarief kan oplopen tot 33%, afhankelijk van het tijdstip van afkoop.

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy
    Afspraak maken