Vivium biedt u 2 formules die dicht bij elkaar liggen: kapitaalsgarantie en een minimum rendement van 1,70% of 0%, telkens verhoogd met winstdeelname.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,70% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,65% *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,70% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,00% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,65% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Tak 21 0% + winstdeelname
0,00%
Rendement afgelopen jaar totaal 0%
2,30%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
2,03%
Voorwaarden voor winstdeelname
Spaarreserve > 4.950 euro of spaarplan van > 495 euro
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Bijkomende winstdeelname
Voor de contracten Top Hat Plan en Top Hat Plus Plan met een totale duurtijd kleiner dan 10 jaar en voor enige premies die gestort werden in contracten Top Hat Plan en Top Hat Plus Plan met een resterende duurtijd kleiner dan 10 jaar wordt de winstdeelname verminderd met 0,50%.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
7,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,1% indien 0% kapitaalsgarantie of 0,2% bij verhoogde rentevoet
Uitstapkosten
Geen op einddatum, zoniet dalend van 5% naar 0% 5 laatste jaren contract met een minimum van 75 euro, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 25 euro per storting

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Mogelijk om te beleggen via beleggingsfondsen
Voorschot
65% indien looptijd langer > 10jr, 70% 10 > 5jr, 75% < 5jr indien intrestvrij, 70% < 60jr en 75% > 60jr indien intrestbetalend systeem, geen dossierkost, 1% per jaar
Kapitaalsgarantie
Ja
Aanvullende waarborgen

Premievrijstelling
Rente bij arbeidsongeschiktheid (constant, klimmend of ideaal klimmend)
Overlijdensdekking
Ongevalskapitaal
Kapitaal bij ernstige aandoening: storting van een kapitaal na de diagnose van een ernstige aandoening of van een permanente en totale fysiologische invaliditeit

Fondsmanagers

Je kan bij Vivium kiezen om je pensioengelden al dan niet gedeeltelijk te investeren in beleggingsfondsen afgestemd op jouw risicoprofiel (zogenaamde profielfondsen: defensief, neutraal, evenwichtig, dynamisch en agressief). Vivium werkt hiervoor samen met de Belgische vermogensbeheerders Degroof-Petercam en Funds for Good.

Waarschuwing product

De afwikkeling van rechten van deelneming in een intern verzekeringsfonds kan bij uitzondering worden uitgesteld of opgeschort.

De activa van de interne verzekeringsfondsen met betrekking tot levensverzekeringen worden apart beheerd van de specifieke activa, die apart worden beheerd binnen de activa van VIVIUM. In geval van faillissement van VIVIUM worden deze activa in de eerste plaats gereserveerd om de verplichtingen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden na te komen.

Bovendien hangt de waarde van een deelnemingsrecht van het fonds af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, de marktrente … De waarde van de deelnemingsrechten is nooit gegarandeerd, kan hoger of lager zijn dan toen de premie werd betaald en er is geen kapitaalbescherming.

Klachtenprocedure

Voor eventuele klachten over dit contract kan de organisator contact opnemen met Vivium via:

  • Mail: Naar de afdeling Klachtenmanagement van VIVIUM. Koningsstraat 151, 1210 Brussel
  • Per telefoon. : 02/250.90.60.
  • Via mail: klacht@vivium.be
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy