AG Top rendement voor uw POZ.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,50%

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,80%

Instapkosten via mySavings

0,50%

Voorbeeld van een offerte en bijkomende documentatie

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,50%
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,90%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,80%
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
New product since 2020 / 1,6% if subscription before September 2020
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen

Kosten

Maximum instapkosten
6,50%
Instapkosten via mySavings
0,50%
Beheerskosten
0,20% op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen vanaf 60 jaar, zoniet 1 % vermenigvuldigd met de nog te verstrijken duur van het contract, uitgedrukt in jaren en maanden, met een maximum van 5 % en waarbij elke maand telt voor 1/12de

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Enkel voor de winstdeelname
Voorschot
Maximum 80% van de reserve
Aanvullende waarborgen

Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij totale en blijvende invaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval. Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke, tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy
    Afspraak maken