Terug naar product

Om uw levensstandaard veilig te stellen, kiest u het best voor bijkomende verzekeringen tegen inkomensverlies door overlijden, ziekte of ongeval. MySavings adviseert u om die verzekeringen te combineren met een levensverzekering. De tarieven zijn namelijk veel voordeliger als u deze dekkingen neemt als aanvullende waarborg.

  • verzekeringen bij overlijden: de uitbetaling moet ervoor zorgen dat uw lening is afbetaald of dat achterblijvers beschermd zijn:
    • overlijdensdekking: de verzekeraar betaalt dan aan uw naasten een kapitaal uit bij overlijden.
    • ongevalsdekking: uw nabestaanden ontvangen een uitkering van een bijkomend kapitaal bij overlijden door een ongeval (enkel door ongeval).
  • verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid: . Naarmate uw inkomen en vaste kosten hoger liggen, is de noodzaak aan een bijkomende verzekering ook groter
    • premievrijstelling: als u arbeidsongeschikt bent, neemt de verzekeraar uw spaarinspanning over zodat uw pensioenkapitaal verzekerd is zonder dat u zelf verder betaalt.
    • gewaarborgd inkomen: u ontvangt een rente (uitkering) bij arbeidsongeschiktheid.

Voor deze dekkingen betaalt u een extra premie, maar u bouwt er geen extra pensioenkapitaal mee op. Vergelijk het met een auto- of brandverzekering: als het risico zich niet voordoet, wordt er niets uitbetaald en bent u het geld kwijt. Niet onlogisch, want u betaalt een relatief beperkte premie voor een groot uit te betalen bedrag.