Terug naar product

Elke belastingplichtige ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar, kan jaarlijks 1.020 euro (of 1.310 euro) investeren, en zo een belastingvoordeel van 30% (respectievelijk 25%) genieten.

De reële belastingbesparing bedraagt gemiddeld 32,1% (of 26,75% bij pensioensparen XL), dit is  30/25% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen en deze bedragen gemiddeld 7%.

De eindbelasting bedraagt 8%.

Het contract dient minimaal een looptijd te hebben van 10 jaar.

De begunstigde bij leven dient u zelf te zijn, u ontvangt dus het kapitaal op 65 jaar.

U kan vrij aanduiden wie bij een vroegtijdig overlijden uw kapitaal ontvangt, maar met beperkingen, u kan iemand aanduiden t.e.m. de 2de graad bloedverwantschap (echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, kinderen, kleinkinderen, (groot)ouders, broers en zussen).

U kan het best starten voor uw 55ste verjaardag, dan geniet u van een eindbelasting op 60 jaar, bovendien kan u verder van het fiscaal genieten tot uw 65 jaar.

Indien u start na uw 55 jaar, dient het contract eveneens 10 jaar te lopen, maar de stortingen zijn slechts tot 65 jaar aftrekbaar, eindbelasting op moment dat u de centen ontvangt.  Dit is ook van toepassing indien u verandert van contract na uw 55 jaar, dus doe dit voor uw 55ste verjaardag.

Uw laatste storting doet u in het jaar dat u 64 jaar wordt.  U kan in het jaar waarin u 65 jaar wordt geen premie pensioensparen fiscaal inbrengen.