Allianz Plan for Life + is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert:

  • Tak 21: Een gewaarborgd rendement en een winstdeling gekoppeld aan de potentiële winsten van de maatschappij.
  • Tak 23 Een rendement gekoppeld aan interne beleggingsfondsen. Het product biedt een LifeCycle optie.

Deze verzekering kan worden onderschreven door een verzekeringnemer, die ook het verzekerd hoofd en de begunstigde bij leven is op het einde van het contract en die op zoek is naar een:

  • originele verzekeringsformule met vele facetten
  • soepel en moduleerbaar voorzorgsplan
  • belastingvoordeel in het fiscale stelsel ‘pensioensparen’.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,00% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,90% *

Instapkosten via mySavings

1,00%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,00% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,10% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,90% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Rentewijzigingen nabije toekomst
Niet voorzien
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
1,00%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0% vanaf 9 okt 2022 op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen op einddatum, geen na 65 jaar indien polis reeds 10 jaar looptijd heeft, zoniet dalend van 5% naar 0% laatste 5 jaar looptijd contract, zie infofiche voor details

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
Geen premietaks.
Gedurende looptijd contract
De premies geven recht op een belastingvermindering voor de personenbelasting mits het respecteren van de wettelijke voorwaarden.
Bij opname van de gelden
Een taks van 8% is verschuldigd op het gekapitaliseerd spaartegoed (exclusief winstdeling) op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer.

Stortingen

Eerste storting
Minimum 50 euro per maand
Bijstortingen
Geen minimum
Depostitogarantie

Voor elk tak 21-contract geldt een garantie door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen. Als een verzekeraar failliet zou gaan, zal het Fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al uw tak 21-contracten samen.

Extra eigenschappen

Informatie verzekeringsmaatschappij
Belgisch recht van toepassing en Plan for life+ is een product van Allianz Benelux NV
Geadviseerde looptijd
De looptijd bedraagt minimaal 10 jaar en minimum tot de leeftijd van 65 jaar.
Bijkomende Opties
Een lifeCycle-strategie richt zich op een geheel van beleggingsvormen van tak 23, en omvat het geleidelijk en automatisch verminderen van risicoblootstelling. Deze automatische vermindering vindt plaats volgens een tijds- horizon en het risicoprofiel van de verzekeringnemer, volgens een vooraf gedefinieerd investeringsplan dat beschikbaar is op www.allianz.be / Handige links / Documenten.
Combinatie tak 23
Mogelijk met verschillende fondsbeheerders
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis; maximum 10% voor tak 21, hierboven uitstap; tak 23 0,5% met maximum van 100 euro
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking
Bij ongeval
Een overlijdenskapitaal bij ongeval (indien de verzekerde
overlijdt binnen de 12 maanden na en als rechtstreeks
gevolg van een ongeval).
Bij arbeidsongeschiktheid
een premievrijstelling
een arbeidsongeschiktheidsrente
een overbruggingsrente in geval van een arbeidsongeschiktheid.

Fondsmanagers

Allianz biedt een selectie van profiel en specifieke beleggingsfondsen met mooie historische rendementen:

AI Europe
AI Patrimoine
AI Emergents
AI Strategy Neutral
AI Strategy Balanced
AI Strategy Dynamic
AI Securicash
AI Income
Allianz Immo Invest
Allianz JPM Emerging Markets Opportunities
Allianz DNCA Invest Eurose
Allianz GI Defensive Mix
Allianz GI Global Sustainability
Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment
Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable
Allianz ODDO BHF Polaris Balanced
Allianz GI LifeCycle Short-term Euro
Allianz GI LifeCycle Bonds Euro
Allianz GI LifeCycle Corporate Bonds Euro
Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Bonds
Allianz GI LifeCycle High Yield Bonds
Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Equities
Allianz GI LifeCycle Global Equities

Waarschuwing product

De belangrijkste eigenschappen bij pensioensparen
• Geen premietaks.
• De premies geven recht op een belastingvermindering voor de personenbelasting mits het respecteren van de wettelijke voorwaarden.
• Een taks van 8% is verschuldigd op het gekapitaliseerd spaartegoed (exclusief winstdeling) op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer.
• Het overlijdenskapitaal is belastbaar aan 8%.
• De arbeidsongeschiktheidsrente is belast als een vervangingsinkomen aan de marginale aanslagvoet (eventueel met belastingvermindering).
• Voor de gedeeltelijke of volledige afkoop bedraagt de aanslagvoet 8% voor de kapitalen gestort bij opruststelling of in de 5 jaar die eraan voorafgaan of bij vervroegd pensioen bij een afkoop voor de leeftijd van 60 jaar van de verzekerde. Voor de kapitalen gestort vóór de hierboven beschreven gevallen wordt een voorheffing van 33% ingehouden.

Klachtenprocedure

Klachtenbeheer van Allianz vindt u via deze link

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy