Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

-

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

NN (B) Patrimonial Future CAP

Instapkosten via mySavings

0,50%

Voorbeeld van een offerte en bijkomende documentatie

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
-
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
Enkel via tak 23
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
NN (B) Patrimonial Future CAP
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
5,00%
Instapkosten via mySavings
0,50%
Beheerskosten
1%
Uitstapkosten
Vanaf jaar 5 geen uitstapkosten, voordien 4,80% dalend met 0,10% per maand

Stortingen

Eerste storting
Minimum 480 euro
Bijstortingen
Minimum 10 euro per maand
Depostitogarantie

Het gedeelte tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onde

Extra eigenschappen

Kapitaalsgarantie
Neen, enkel tak 23
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking, premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidsuitkering, overlijdenskapitaal door ongeval, volledige en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval

Fondsmanagers

Het NN beleggingsfonds belegt 100% in het onderliggende fonds Star Fund.

Het fonds is een wettelijk erkend pensioenspaarfonds dat belegt in een gemengde portefeuille van aandelen, obligaties en cash, hoofdzakelijk uitgedrukt in euro en in lijn met de toepasselijke fondsenwetgeving en belastingwetgeving voor pensioenspaarfondsen.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy
    Afspraak maken