NN Strategy Pensioensparen heeft tot doel om via een tak 23 een aanvullend pensioen op te bouwen op een fiscaal voordelige wijze.

Dit is perfect te combineren met lange termijnsparen.Het belastingvoordeel bedraagt 25% of 30%.

De doelstelling van het NN Life Patrimonial Future Fund is om u op middellange en lange termijn een meerwaarde te bieden op de in uw contract gestorte bedragen, dankzij de beleggingsopportuniteiten op de financiële markten.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

*

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

NN (B) Patrimonial Future CAP *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
*
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
Enkel via tak 23 *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
NN (B) Patrimonial Future CAP *
Voorwaarden voor winstdeelname
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
4,50%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
1%
Uitstapkosten
Geen als het contract ouder is dan 5 jaar. Anders 4,8%. Deze vergoedingen dalen met 0,1% per maand. Vanaf het 5e jaar zijn er geen uitstapkosten meer.

Stortingen

Eerste storting
Minimum 480 euro
Bijstortingen
Minimum 40 euro per maand
Depostitogarantie

Geen kapitaalbeschermingsgarantie in tak 23.

Extra eigenschappen

Kapitaalsgarantie
Neen, enkel tak 23
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking, premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidsuitkering, overlijdenskapitaal door ongeval, volledige en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval

Fondsmanagers

Het NN beleggingsfonds belegt 100% in het onderliggende fonds Star Fund.

Het fonds is een wettelijk erkend pensioenspaarfonds dat belegt in een gemengde portefeuille van aandelen, obligaties en cash, hoofdzakelijk uitgedrukt in euro en in lijn met de toepasselijke fondsenwetgeving en belastingwetgeving voor pensioenspaarfondsen.

Klachtenprocedure

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel.

Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be.

Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy