De betrokken partijen bij het VAPZ Allianz Plan for Life + contract zijn de verzekeringnemer, die ook het verzekerd hoofd en de begunstigde bij leven is op het einde van het contract en die op zoek is naar een:

 • originele verzekeringsformule met vele facetten
 • soepel en moduleerbaar voorzorgsplan
 • belastingvoordeel

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

0,00% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,98% *

Instapkosten via mySavings

1,00%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
0,00% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,30% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,98% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Rentewijzigingen nabije toekomst
Niet voorzien
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
1,00%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0% vanaf 9 okt 2022 op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen op einddatum, geen na 65 jaar indien polis reeds 10 jaar looptijd heeft, zoniet dalend van 5% naar 0% laatste 5 jaar looptijd contract, zie infofiche voor details

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
Geen premietaks op de premies, behalve op de premies voor de aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid (9,25%).
Gedurende looptijd contract
Premies VAPZ zijn aftrekbaar van de beroepsinkomsten.
Bij opname van de gelden
De reserves (exclusief eventuele winstdeling) of 80% hiervan, indien actief tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, zijn belastbaar op basis van een fictieve rente. Een RIZIVbijdrage van 3,55% en 2% solidariteitsbijdrage zijn verschuldigd. – Het overlijdenskapitaal is belastbaar op basis van een fictieve omzettingsrente. Een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een maximum van 2% solidariteitsbijdrage zijn verschuldigd. – Het overlijdenskapitaal is onderworpen aan erfbelasting. – De arbeidsongeschiktheidsrente is belastbaar.

Stortingen

Eerste storting
Minimum 50 euro per maand
Bijstortingen
Geen minimum
Depostitogarantie

Niet van toepassing op dit product.

Extra eigenschappen

Informatie verzekeringsmaatschappij
Belgisch recht van toepassing en Plan for life+ is een product van Allianz Benelux NV
Geadviseerde looptijd
Het levensverzekeringscontract Plan for Life + eindigt met het overlijden van de verzekerde of de pensionering van de verzekeringnemer.
Combinatie tak 21
Tak 21 0%
Voorschot
Maximum 65% van de reserve, geen dossierkost + 1,00% per jaar op het opgenomen bedrag
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Aanvullende waarborgen
 • Overlijdensdekking
 • Bij ongeval
  Een overlijdenskapitaal bij ongeval (indien de verzekerde overlijdt binnen de 12 maanden na en als rechtstreeks gevolg van een ongeval).
 • Bij arbeidsongeschiktheid
  • een premievrijstelling
  • een arbeidsongeschiktheidsrente
  • een overbruggingsrente in geval van een arbeidsongeschiktheid.

Waarschuwing product

Het levensverzekeringscontract Plan for Life + eindigt met het overlijden van de verzekerde of de pensionering van de verzekeringnemer. De verzekeringnemer kan onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor de betaling van zijn verzekeringsuitkering als hij de wettelijke leeftijd van (vervroegde)pensionering heeft bereikt. In dit geval kan een vergoeding in rekening worden gebracht zoals gedetailleerd in de rubriek ‘Welke zijn de kosten?’. Het levensverzekeringscontract Plan for Life + geeft geen recht op afkoop buiten de bovenstaande gevallen in het kader van een fiscaal contract VAPZ.

Klachtenprocedure

Klachtenbeheer van Allianz vindt u via deze link

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy