Baloise biedt u 2 formules die dicht bij elkaar liggen: kapitaalsgarantie en een minimum rendement van 2,00% of puur kapitaalsgarantie tak 21 0%, telkens verhoogd met winstdeelname.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

2,00% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,95% *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
2,00% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,75% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,95% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Tak 21 0% + winstdeelname
0,00%
Rendement afgelopen jaar totaal 0%
1,25%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
1,82%
Voorwaarden voor winstdeelname
Tak 21 0% geen; Tak 21 vast: minimum reserve van 10.000 euro of spaarplan van minimum 500 euro
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Rentewijzigingen nabije toekomst
Niet voorzien
Bijkomende winstdeelname
In functie van resultaten maatschappij

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,18% op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen op einddatum, geen laatste 5 jaar indien polis reeds 10 jaar looptijd heeft, zoniet dalend van 5% naar 0% 5 laatste jaren contract, zie infofiche voor details

Stortingen

Eerste storting
Minimum 50 euro per maand
Bijstortingen
Minimum 600 euro op jaarbasis
Depostitogarantie

Niet van toepassing op dit product.  Het Bijzondere Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen is niet van toepassing op de 2de pijler.

Extra eigenschappen

Combinatie tak 21
Tak 21 0% & Tak 21 vaste rentevoet
Voorschot
Maximum 70% van de reserve, enkel gedeelte Tak 21, 100 dossierkost + 0,75% per jaar
Social PSPS
10% solidaire waarborgen: premievrijstelling, uitkering moederschapsrust en arbeidsongeschiktheid, zie infofiche voor details
Opnames mogelijk
Geen afkoop mogelijk
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis (max 15% van de reserve tak 21) , daarna 0,5% op het overstapbedrag
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking, premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidsrente en Plus, arbeidsongeschiktheid en overlijden door (verkeers-)ongeval

Waarschuwing product

Voor het pensioenspaarstelsel:

– Voor polissen die vóór de leeftijd van 55 jaar worden afgesloten en ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar worden uitgekeerd, wordt op de leeftijd van 60 jaar een belasting van 8% geheven op de opgebouwde reserves. Als de verzekerde vóór de leeftijd van 60 jaar overlijdt, wordt de uitgekeerde overlijdensuitkering eveneens belast tegen een tarief van 8% voor de personenbelasting (plus gemeentebelasting). Als het overlijden plaatsvindt na de leeftijd van 60 jaar, heeft de belastingheffing reeds plaatsgevonden op de leeftijd van 60 jaar;
– voor polissen die vanaf de leeftijd van 55 jaar worden gesloten, vindt de belastingheffing plaats op de 10e verjaardag van de polis tegen een tarief van 8%. Bij overlijden van de verzekerde vóór de 10e verjaardag van de polis wordt de uitgekeerde overlijdensuitkering eveneens belast tegen een tarief van 8% voor de personenbelasting (plus gemeentebelasting);
– polissen die vervroegd worden afgekocht, worden in bepaalde specifieke gevallen belast tegen een tarief van 8% voor de personenbelasting (plus gemeentebelasting), maar dit tarief kan oplopen tot 33%, afhankelijk van het tijdstip van afkoop.

Klachtenprocedure

In geval van klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot Baloise op het volgende adres: Baloise, Afdeling Klachten, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. of via deze link

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy