Wij maken voor u gratis een vergelijking en analyse van de markt. In tegenstelling tot spaarformules gaat het hier over premies in functie van leeftijd, beroep, looptijd, wachttijd, risico,… Deze verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Verzekeren

Omzetverzekering
De verzekerde prestatie bestaat uit:
  • de uitkering van een jaarlijkse rente bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte en
  • de terugbetaling van de premie bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte.
De uitbetaling is maandelijks in functie van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid en de graad van arbeidsongeschiktheid.
Opties
Ook mogelijk om naast economische arbeidsongeschiktheid, fysiologische expliciet bij te verzekeren (belangrijk)
Soort dekking: ziekte met of zonder dekking bij ongevallen.
Type rente: constant, 2% stijgend moment dat de uitkering start of jaarlijkse indexatie 2% van bij de start.
Graad van arbeidsongeschiktheid: ​gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.
Eigenrisicotermijn: 1, 2, 3, 6 of 12 maanden.
Uitkering is afkoopbaar bij vereffening/faillissement vennootschap vóór einddatum na een schadegeval.
Opmerkingen
Maximale jaarrente van 60% van de omzet na aftrek van de handelsgoederen, hulp- en grondstoffen en personeelskosten en te verminderen met alle waarborgen arbeidsongeschiktheid op het hoofd van de verzekerde.
Productsamenvatting
Mogelijkheid om naast economische arbeidsongeschiktheid, expliciet fysiologische te verzekeren.
Interessant tarief indien 3 maanden wachttijd en automatische indexatie van het verzekerd bedrag.
Tot 20% korting op het tarief indien ander pensioenproduct via Baloise.
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy