Wij maken voor u gratis een vergelijking en analyse van de markt. In tegenstelling tot spaarformules gaat het hier over premies in functie van leeftijd, beroep, looptijd, wachttijd, risico,… Deze verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Verzekeren

Omzetverzekering
Dekking arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ziekte en ongevallen+ terugbetaling van de premie.

Gedekte arbeidsongeschiktheid, keuze tussen:
  • gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid
  • alleen volledige arbeidsongeschiktheid
Opties
U hebt een keuze tussen de verhouding rente bij ziekte ten opzichte van de rente bij ongeval:
  • ziekte alleen;
  • ongeval = ziekte;
  • ongeval = 2 x ziekte
  • ongeval = 3 x ziekte;

Type rente: constant of jaarlijks automatisch 2% stijgend.
Carenztijd: 1, 3, 6 of 12 maanden (vanaf 60 jaar :behoud in geval van ongeval,gebracht op 6 maanden in geval van ziekte)
Maximale leeftijd voor onderschrijving: 55 jaar.
Opmerkingen
Maximaal te verzekeren bedrag: 65%* van de jaarlijkse brutomarge, verminderd met het bedrag van de eventuele andere renten van hetzelfde type op het hoofd van de verzekerde.
Een interventielimiet (maximale uitbetaling): 75% van de jaarlijkse brutomarge met maximum van de verzekerde rente. De jaarlijkse brutomarge gegenereerd door de verzekerde bij de verzekeringnemer is, behoudens anders overeengekomen, het omzetcijfer van de verzekeringnemer, verminderd met de grond- en hulpstoffen en de handelsgoederen.
Productsamenvatting
2 types uitkering:
  • 1, 2, 3, 4 of 5 jaar na schadegeval
  • Of tot 65 jaar
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy