Vivium biedt één van de beste formules op de markt aan, zeker voor grotere kapitalen.

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Verzekeren

Omzetverzekering
Waarom? Verzekering van de toegevoegde waarde bij arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider als gevolg van een ziekte of ongeval.

Voor wie? Zelfstandige bedrijfsleiders (éénpersoonsvennootschap) die minimaal 95% van de inkomsten genereren.
Opties
Jaarrente bij ziekte of ongeval (of ‘enkel ziekte’ of ‘ziekte en privé-ongevallen’)
Uitkering vanaf arbeidsongeschiktheid van 25% (67% = 100%)
Wachttijd/Eigen Risico Termijn: alle opties tussen 30 dagen en 1 jaar
Formules :
  • constante rente
  • klimmende rente (2 of 3%)
  • ideaal klimmende rente (2 of 3%)
Opmerkingen

Voor nieuwe zaken arbeidsongeschiktheid die afgesloten worden vanaf 16 september 2019 bij Vivium geldt dat psychische aandoeningen beperkt gedekt zijn. Dit geldt dus voor: 

  • een arbeidsongeschiktheid als gevolg van een depressie of een andere - door de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V) erkende - psychische aandoening;
  • een arbeidsongeschiktheid door CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), fibromyalgie of burn-out.
Voor deze aandoeningen zal de verzekerde rente toegekend worden gedurende een al dan niet onderbroken periode van maximum 730 kalenderdagen, cumulatief geteld over de looptijd van het contract.

De periode van 730 dagen wordt verlengd met periodes van opname in een psychiatrisch ziekenhuis of in de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis die plaatsvonden vóór het verstrijken van de periode van 730 dagen. De periode van 730 dagen geldt eenmalig over de volledige looptijd van het contract.

Uitzondering: volgende aandoeningen zijn onbeperkt gedekt: bipolaire stoornis, psychotische stoornis, schizofrenie, dissociatieve stoornis, obsessief-compulsieve stoornis, anorexia nervosa, boulimia nervosa.
 
Productsamenvatting
Tot 65 jaar of tot 60 jaar (Minimum duur: 10 jaar).
Ook mogelijkheid om rente automatische met 2 of 3% jaarlijks te verhogen.
Korting van 15% indien je ook een pensioenspaarplan IPT bij Vivium hebt lopen (ook voor bestaande omzetverzekeringen).
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy