Er zijn 4 redenen om een vennootschap op te richten:

 • Een samenwerkingsverband formaliseren: u werkt samen met een aantal mensen aan eenzelfde doel, een vennootschap laat u toe dit juridisch te regelen.
 • Uw privé-vermogen afschermen: in sommige vennootschapsvormen kan men de aansprakelijkheid naar u als privé-persoon beperken.
 • Continuïteit: de activiteit of de onderneming verdwijnt niet bij het overlijden van één van de medewerkers.
 • Fiscaliteit: het niveau van de vennootschapsbelasting (tussen 20 en 25% vanaf 2020) ligt gevoelig lager dan het maximum niveau van de personenbelasting (maximum 50% + gemeentelijke opcentiemen + sociale bijdragen).

Algemeen kan worden gesteld dat een vennootschap maar zin heeft wanneer uw persoonlijke financiële behoeften (gezinsuitgaven) lager liggen dan de te verwachten winst.  Zodat u een spaarpot kan opbouwen in uw vennootschap. Men dient echter voor ogen te houden dat werken via een vennootschap bijkomende kosten (minimumkapitaal, ereloon notaris, bekendmakingen, opstellen jaarrekening, …) en verplichtingen met zich meebrengt (financieel plan, algemene vergaderingen, verslagen, …). Het inkomensniveau zal dan ook voldoende hoog moeten liggen opdat de belastingbesparing hiertegen zou opwegen.
Starten met een vennootschap: overzicht
U werkt onder vennootschap?  Dan volgt meestal de vraag: hoe haal ik zo fiscaal vriendelijk mogelijk geld naar mijn privé?  De onderstaande opsomming is niet exhaustief en verwacht u regelmatig aan wijzigingen.

 • Kosten eigen aan de werkgever (kleine kosten en bonnetjes) : wordt netto uitbetaald.
 • Huur van ruimte  (vb bureau) en kosten die hiermee verband houden.
 • Transport en communicatie: enkel de kosten gemaakt voor beroepsdoeleinden.
 • Bezoldiging: aftrekbaar voor de vennootschap, privé personenbelasting en sociale bijdragen, afhankelijk van uw privé-situatie, maar over het algemeen “duur” vanaf +/- 45.000 euro op jaarbasis.
 • Dividend: u betaalt eerst vennootschapsbelasting (tussen 20 à 25% vanaf 2020), en nadien roerende voorheffing , standaard 30%, er zijn uitzonderingen die genieten van 15%.
 • Aanleg liquidatiereserve: u sluit uw vennootschap, 10% roerende voorheffing bij aanleg van de reserve. Niets meer te betalen bij vereffening, 5% indien dividend na 5 jaar, zoniet 20%.
 • Pensioenplan: storting volledig aftrekbaar in de vennootschap, taks van 4,4% op de premie en eindbelasting tussen 15 en 25% moment dat u de gelden ontvangt, één van de meest voordelige verloningsvormen, maar limiet op basis van 80%-regel. Zie bij IPT/groepsverzekering voor details hierrond.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy