Er zijn geen verzekeringstaksen te betalen, maar u betaalt zoals bij een termijnrekening, obligatie of een kasbon vennootschapsbelasting op het gerealiseerde rendement.  De roerende voorheffing is van toepassing op moment van opname van de gelden, dus niet elk jaar.  Daar u reeds vennootschapsbelasting hebt betaald op de gerealiseerde meerwaarden, mag u de betaalde roerende voorheffing in mindering brengen van de te betalen vennootschapsbelasting.

Ontdek onze producten